Osoba prawna chce wybudować sieć gazowniczą na terenie gminy. W tym celu chce sfinansować wykonanie...
Edward Tomczyk
05.12.2008
Samorząd terytorialny
6 grudnia 2008 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy - Prawo budowlane, ktra wprowadza zmiany do...
Krzysztof Posański
04.12.2008
Samorząd terytorialny
Kto powinien wystąpić z wnioskiem do Starosty o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, jeżeli...
04.12.2008
Samorząd terytorialny
Czy można wydać decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na...
Magdalena Spiżewska
03.12.2008
Samorząd terytorialny
Ochrona środowiska jest jednym z najważniejszych zadań, ktre muszą realizować wspłczesne...
Krzysztof Gruszecki
02.12.2008
Samorząd terytorialny
Czy pracownikw socjalnych zatrudnionych w jednostkach samorządu terytorialnego obejmuje procedura...
Iwona Sierpowska
02.12.2008
Samorząd terytorialny
Recenzja pracy M. Grskiego, Odpowiedzialność administracyjna w ochronie środowiska, Warszawa 2008,...
Prawo.pl
01.12.2008
Samorząd terytorialny
W jaki sposb można dokonać przeniesienia pracownika samorządowego? Jak w oparciu o art. 7a ustawy o...
Agnieszka Sieńko
28.11.2008
Samorząd terytorialny
Praktyka wspłpracy pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym jest znana od co najmniej...
Henryk Gawroński
28.11.2008
Samorząd terytorialny

Umarzanie należności

Samorząd terytorialny
Czy burmistrz może umorzyć należności budżetu państwa?
Bartosz Spychalski
27.11.2008
Samorząd terytorialny
W połowie listopada weszły w życie zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym....
Bartosz Starczewski
27.11.2008
Samorząd terytorialny
Andrzej Szromnik, Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, wydanie II rozszerzone, Oficyna...
Henryk Gawroński
26.11.2008
Samorząd terytorialny
Czy gmina może pobierać opłaty od przewoźnikw za korzystanie z przystankw będących własnością...
Edward Tomczyk
25.11.2008
Samorząd terytorialny
Woda jest jednym z najważniejszych elementw otaczającego nas środowiska, a gospodarowanie nią jest...
Krzysztof Gruszecki
25.11.2008
Samorząd terytorialny
Czy dochody z tytułu rekompensaty dochodw utraconych w podatkach i opłatach lokalnych za zakłady...
Dorota Skrzypska
24.11.2008
Samorząd terytorialny
Z projektu ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych, ktry...
Krzysztof Posański
24.11.2008
Samorząd terytorialny
Czy każda aktualizacja planu gospodarki odpadami pociąga za sobą konieczność zmiany regulaminu...
21.11.2008
Samorząd terytorialny
Czy definicja doby pracowniczej zawarta w kodeksie pracy odnosi się do pracownikw samorządowych?
Magdalena Oleksyn
20.11.2008
Samorząd terytorialny
W Republice Irlandii kontrolę nad działalnością administracji samorządowej sprawuje Urząd Audytu...
20.11.2008
Samorząd terytorialny
Czy może być zatrudniona w jednostce samorządowej na stanowisku referenta ds. płac crka głwnej...
Michał Culepa
19.11.2008
Samorząd terytorialny
15 listopada 2008 r. weszła w życie ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji...
Krzysztof Posański
19.11.2008
Samorząd terytorialny
W jakiej wysokości przysługuje pracownikowi samorządowemu jednorazowa odprawa w związku z...
Michał Culepa
18.11.2008
Samorząd terytorialny
Interpretacja podatkowa musi być doręczona podatnikowi w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku....
Bartosz Starczewski
18.11.2008
Samorząd terytorialny
Nowa ustawa o pracownikach samorządowych.
Radosław Skwarło
17.11.2008
Samorząd terytorialny
Czy plan finansowy samorządowej instytucji kultury musi być zatwierdzany przez organizatora...
Edward Tomczyk
17.11.2008
Samorząd terytorialny Kontrola zarządcza
Czy kierownik zakładu budżetowego jednostki samorządowej może utworzyć fundusz nagrd?
14.11.2008
Samorząd terytorialny

Koniec z meldunkami od 2009

Samorząd terytorialny
Obowiązek meldunkowy ma zostać zastąpionyzgłoszeniem miejsca zamieszkania, a procedura z tym...
Krzysztof Posański
07.11.2008
Samorząd terytorialny
Czy budynek socjalny (mieszkania socjalne) może być traktowany jako inwestycja celu publicznego?
06.11.2008
Samorząd terytorialny
Zasadą jest, że organ, ktry w trybie art. 25 Kodeksu postępowania administracyjnego wydawał...
05.11.2008
Samorząd terytorialny
29 października 2008 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego...
Bartosz Starczewski
05.11.2008
Samorząd terytorialny
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski