„Szacujemy, że oszczędność wynikająca ze wspólnego zakupu energii elektrycznej może sięgnąć co najmniej 15 proc. W skali sięgających ok. 100 mln zł rocznie wydatków miejskich placówek na energię, to znacząca kwota” – powiedział PAP szef GZM, Dawid Kostempski.

 

Jego zdaniem, stosowny przetarg, dotyczący dostaw prądu w 2013 roku, powinien być ogłoszony najpóźniej do połowy przyszłego roku i objąć ok. 10 z 14 miast tworzących związek. Warunkiem jest wcześniejsza konsolidacja zaopatrzenia w energię w ramach poszczególnych miast. Umożliwi ona łączne zakupy prądu dla wielu placówek.

 

„Pierwsze miasta mają już ten proces za sobą, inne są w trakcie. Szacujemy, że do przyszłego roku gotowych do wspólnych zakupów będzie ok. 10 miast. Wówczas możliwe będzie stworzenie szczegółowej specyfikacji i podjęcie negocjacji ze sprzedawcami energii” – wyjaśnił Kostempski.

 

GZM zamierza wykorzystać zapisy ustawy o zamówieniach publicznych. Umożliwia ona m.in., by gminy ze swego grona wyłoniły lidera, który w ich imieniu udzieli Związkowi pełnomocnictwa w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na zakup energii.

 

Wspólne zakupy energii elektrycznej będą jednym z pierwszych dużych przedsięwzięć Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, nazywanego potocznie Metropolią Silesia. Inny prowadzony przez związek projekt dotyczy budowy w regionie instalacji termicznej utylizacji odpadów komunalnych, która ma powstać na Śląsku do 2015 roku, kosztem nawet miliarda złotych.(PAP)

 

mab/ mtb/ mki/