Projekt budżetu na 2012 r. zakłada deficyt nie większy niż 35 mld zł.

Jeśli chodzi o relację długu do PKB na przyszły rok, to będzie +leciutko+ wyższa, niż przewidywaliśmy. Wynika to z osłabienia złotego i to uwzględnimy. Innych znaczących różnic - zresztą ta różnica też nie będzie znacząca - w projekcie budżetu ani w strategii nie będzie - zaznaczył minister finansów, pytany o ewentualne korekty w projekcie budżetu na 2012 r.

Nie zmieniamy projekcji wzrostu. Budżet jest na tyle konserwatywny, że nawet trochę niższy wzrost w przyszłym roku nie wpłynąłby na projekcję deficytu budżetowego, szczególnie że przewidujemy obecnie, iż wynik na ten rok będzie lepszy, niż przewidywaliśmy wcześniej - dodał szef resortu finansów.

Zgodnie z Wieloletnim Planem Finansowym Polska planuje ograniczyć dług publiczny liczony metodologią krajową do 52,7 proc. PKB w 2011 roku, 51,9 proc. w 2012 roku, 50,6 proc. w 2013 roku oraz 49,7 proc. w 2014 roku.