Świadczenia zasiliły budżety domowe ponad 385 tys. rodzin. Najwięcej świadczeń wypłacono w Warszawie (blisko 1,4 mln), w Radomiu (ponad 230 tys.) oraz w Płocku (blisko 110 tys.).

Z danych Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wynika, że w 2016 r. urodziło się blisko 62 tys. dzieci. Stanowi to 7,5 proc. wzrostu w porównaniu do 2015 r.

W porównaniu do 2015 r. zmniejszyła się o ok. 9,5 proc. liczba osób korzystających ze wsparcia programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Z kolei o 3 proc. zmalała liczba rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

"Jest dobrze. Program zadziałał, działa i będzie działał w przyszłości" - mówił podczas konferencji prasowej wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera. Dodał, że nie ma sygnałów o "marnotrawieniu" świadczeń. Przekonywał też, że "polityka rodzinna to wieloletnia inwestycja, która przynosi korzyści".

Na Mazowszu realizacją programu i wypłacaniem świadczeń zajmuje się 291 ośrodków pomocy społecznej oraz 23 urzędy gminne. Ustalanie uprawnień i wypłatę dodatków wychowawczych dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej realizują 42 powiatowe centra pomocy rodzinie.

Program "Rodzina 500 plus" wystartował 1 kwietnia zeszłego roku. Przewiduje wypłatę świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł miesięcznie na drugie i każde kolejne dziecko do 18 lat. W mniej zamożnych rodzinach (w których dochód na osobę wynosi nie więcej niż 800 zł netto lub 1200 zł netto w przypadku rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi), świadczenie przysługuje również na pierwsze dziecko.

Według danych na koniec lutego 2017 r., wsparciem z programu objęto ponad 3,82 mln dzieci do lat 18; do ponad 2,57 mln rodzin trafiło 21 mld zł. W pierwszym roku obowiązywania programu przeznaczono na niego ponad 17 mld zł, a w tym roku - ponad 23 mld zł. (PAP)