W apelu do szefów spółek węglowych marszałek zadeklarował wystąpienie w „imieniu wszystkich, dla których wartością nadrzędną jest zdrowie i życie ludzkie”. Napisał, że palenia mułami i flotokoncentratami w indywidualnych instalacjach zakazuje (od września br. - PAP) w woj. śląskim regionalna uchwała antysmogowa. Paliwa te są jednak wciąż dostępne na rynku; ponadto, ich sprzedaży najprawdopodobniej nie zakaże projektowane rozporządzenie ministra energii ws. wymagań dla paliw stałych.

Zarządy PGG oraz JSW w poniedziałek przebywały na spotkaniu w Ministerstwie Energii. Przedstawiciele PGG, do których PAP zwróciła się z prośbą o odniesienie się do apelu marszałka, do czasu nadania depeszy nie uczynili tego. JSW zaznaczyła natomiast, że produkcja mułów i flotokoncentratów już w ub. roku była stosunkowo niska i będzie nadal malała; jednocześnie w razie zakazu ich sprzedaży spółka nie będzie miała problemu z ich zagospodarowaniem.

O apelu do prezesów PGG i JSW Saługa poinformował podczas poniedziałkowego briefingu. „Podpisałem dziś pisma do prezesów Jastrzębskiej Spółki Węglowej i Polskiej Grupy Górniczej z prośbą o takie wspólne działanie, czy zaangażowanie się do tego, żeby nie sprzedawać już mułów i flotokoncentratów” - powiedział marszałek. Przypomniał, że wprowadzony uchwałą antysmogową zakaz stosowania w woj. śląskim tych paliw „ma obowiązywać już od 1 września br.”

„Słyszymy z terenu takie utyskiwania, że sprzedawcy węgla trochę oszukują czy zamazują rzeczywistość – próbują ludziom najnormalniej w świecie jeszcze opchnąć ten towar, który za chwilę nie będzie możliwy do spalenia w piecach” - zaznaczył marszałek woj. śląskiego.

„Musimy podjąć taki wysiłek, żeby ludzi poinformować o tym, że to, co dzisiaj niektórzy nieuczciwi sprzedawcy mówią, że jeszcze można kupić, bo jak się kupi, będzie można spalić – że to jest nieprawdą. Potrzebujemy przede wszystkim mieć te duże spółki górnicze, które najwięcej produkują tych paliw, po naszej stronie. Jeżeli walczymy ze smogiem, to walczmy wszyscy” - zaapelował Saługa.

W przesłanym PAP tekście apelu marszałek zwraca się do władz PGG oraz JSW o „powstrzymanie sprzedaży mułów i flotokoncentratów na rynek paliw sektora komunalno-bytowego”. Pisze, że sejmik woj. śląskiego uchwałą z 7 kwietnia br. „wprowadził na terenie województwa zakaz stosowania m.in. mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem w instalacjach o mocy do 1 MW”. „Niestety, paliwa te są ogólnodostępne i wykorzystywane w wielu gospodarstwach domowych” - zaznaczył marszałek.

„Projekt rozporządzenia ministra energii w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych nie zakazuje ich sprzedaży użytkownikom instalacji małej mocy (do 1 MW), a jedynie wskazuje te paliwa do spalania w instalacjach o nominalnej mocy cieplnej powyżej 1 MW, a tym samym nie przyczynia się do walki z niską emisją” - zastrzegł Saługa.

Marszałek przypomniał też, że uchwała antysmogowa została przyjęta w sejmiku woj. śląskiego jednogłośnie, jako że „wszyscy zgodzili się, że zanieczyszczone powietrze nie zna ani granic, ani podziałów politycznych”. „By jednak ta walka miała sens i szansę na efekt, musi być podjęta przez wszystkich graczy na rynku, bez żadnego wyjątku” - zaznaczył Saługa. Odwołał się do argumentów dotyczących troski o dobro mieszkańców regionu, możliwości zagospodarowania brudnych paliw przez energetykę zawodową, a także szczególnej odpowiedzialności państwowych firm.

Odnosząc się do wystąpienia marszałka woj. śląskiego rzeczniczka JSW Katarzyna Jabłońska-Bajer przekazała PAP m.in., że sprzedaż drobnicowa mułów i flotokoncentratu w 2016 r. stanowiła 3,35 proc. sprzedaży węgla energetycznego, a wobec całości sprzedaży wolumen ten nie przekroczył 1 proc. sprzedaży węgla JSW. Ponadto, wiodącym dostawcą tych sortymentów w JSW była kopalnia Krupiński, która z końcem I kw. br. została przekazana do SRK i zakończyła swoją produkcję.

Rzeczniczka zapewniła, że w przypadku wprowadzenia zakazu lub ograniczenia sprzedaży tego typu paliw w pozostałych kopalniach, JSW nie będzie miała problemu z zagospodarowaniem ich w procesie technologicznym. „Jednym z pomysłów jest produkcja i sprzedaż palletu. Jastrzębska Spółka Węglowa, PG Energy Capital Management i JSW Innowacje podpisały niedawno list intencyjny w sprawie możliwości realizacji wspólnego przedsięwzięcia, polegającego na produkcji pelletu w oparciu o technologię spółki CoalTech oraz koks, muły, pyły i odpady węglowe dostarczane przez JSW” - przypomniała.

Odnosząc się do następstw uchwał antysmogowych woj. małopolskiego i śląskiego, PGG w ub. tygodniu podała szacunki, z których wynika, że eliminują one z rynku ok. 2,5 mln ton węgla określonych gatunków. Chodzi nie tylko o najbardziej uciążliwe muły węglowe i tzw. flotokoncentraty (kilkaset tysięcy ton), ale także wysokiej jakości miały węglowe i tzw. węgiel gruby (w sumie ok. 2 mln ton).

Prawo ochrony środowiska. Komentarz
Krzysztof Gruszecki
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł


Prezes PGG Tomasz Rogala podkreślił w piątek, że środowisko górnicze w pełni zgadza się z regulacjami dotyczącymi wycofania z rynku indywidualnych odbiorców węgla najniższej jakości – mułów węglowych i tzw. flotokoncentratów, krytykuje natomiast przepisy eliminujące z rynku także gatunki lepsze, a przy tym znacznie tańsze od preferowanych w uchwałach groszków.

Muły i flotokoncentraty to faktycznie odpady z produkcji lepszych gatunków. Ich spalanie w indywidualnych paleniskach starego typu to jedna z istotnych przyczyn smogu. W ostatnim czasie wszyscy krajowi producenci węgla deklarują, że muły nie będą już oferowane indywidualnym odbiorcom, ale zagospodarowywane w zawodowej energetyce. Trwają też analizy dotyczące możliwości zgazowania mułów.

„Odnośnie mułów i flotokoncentratów jest pełna zgoda – sami je wycofaliśmy ze względu na to, jak one obciążają środowisko. Jednak uchwały antysmogowe usunęły również w krótkim czasie, w zasadzie z dnia na dzień, wysokokaloryczne miały i węgle grube, bez względu na jakość obu tych paliw” – mówił prezes PGG. Jednocześnie poinformował, że spółka planuje inwestycje służące zwiększeniu produkcji tzw. groszków, które spełniają parametry ujęte w uchwałach regionalnych samorządów.

Przyjęta w kwietniu br. uchwała antysmogowa dla woj. śląskiego zakazuje używania najbrudniejszych paliw (w tym mułów i flotokoncentratów) od września br. oraz nakazuje stopniową wymianę przestarzałych instalacji cieplnych (w perspektywie do początku 2028 r.).

W uzasadnieniu do projektowanego przez ME rozporządzenia ws. wymagań jakościowych dla paliw stałych napisano m.in., że „przyjęte kryteria (…) mają na celu ograniczyć stosowanie mułów i miałów węglowych oraz flotokoncentratów w segmencie komunalno-bytowym”, a także że przyjęte rozwiązanie m.in. „powinno wyraźnie wpłynąć na ograniczenie niskiej emisji ze spalania paliw stałych w ogrzewnictwie indywidualnym i gospodarce komunalnej”.(PAP)