Bojarski jest absolwentem wydziału technologii żywności Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. Jest zastępcą dyrektora olsztyńskiego zarządu melioracji i urządzeń wodnych. Jak podkreśliła Wrotek, ma on doświadczenie w pracy samorządowej, bo pełnił już funkcję wójta w gminach Dźwierzuty i Sorkwity. Tamtejsi wójtowie uznani prawomocnie przez sąd za kłamców lustracyjnych zostali odwołani.

Mieszkańcy Ostródy będą musieli w najbliższych miesiącach wybrać nowego burmistrza po tym, jak dotychczasowy - Olgierd Dąbrowski - został odwołany w referendum. Jego inicjatorzy zarzucali Dąbrowskiemu, że ignorował głos mieszkańców i podejmował decyzje świadczące o niekompetencji i niegospodarności. Ich zdaniem nie stwarzał warunków do realnego rozwoju gospodarczego miasta oraz zwiększenia liczby miejsc pracy.

Odwołany burmistrz nie zgadza się z zarzutami i zapowiedział start w przedterminowych wyborach. Jak mówił, Ostróda od wielu lat poprzez inwestycje turystyczne "buduje wizerunek miasta przyjaznego i gościnnego", a budowa infrastruktury turystycznej takiej jak hotele, stadion piłkarski, tory kajakowe czy wyciąg dla narciarzy wodnych ma przyciągać turystów i tworzyć miejsca pracy dla mieszkańców. (PAP)

ali/ mok/ jbr/