„To najlepiej wykonany budżet, odkąd jestem w zarządzie województwa, a jestem ponad dekadę. Jeśli więcej się spłaca kredytów niż przewiduje harmonogram, jeśli po raz pierwszy następuje zmniejszenie długu, dochody własne są większe, jeśli jest nadwyżka, to ja bym sobie życzył, żeby o każdym budżecie można było tak powiedzieć” – powiedział marszałek woj. lubelskiego Sławomir Sosnowski.

Dochody w budżecie województwa za rok 2016 wyniosły 815,5 mln zł, a wydatki ponad 735,2 mln zł. Uzyskana nadwyżka to 80,3 mln zł. Znacznie wyższa niż zakładano spłata kredytów spowodowała, że dług województwa obniżył się o 43,7 mln zł - obecnie wynosi 713 mln zł.

Dochody własne w 2016 r. wyniosły 372,6 mln zł i były o 63,7 proc. większe niż roku poprzednim (227,6 mln zł). Natomiast wydatki w 2016 r. w kwocie ponad 735,2 mln zł stanowiły prawie 55 proc. wydatków z 2015 r. Wydatki bieżące w 2016 r. pochłonęły 501,5 mln zł, a wydatki inwestycyjne 233,7 mln zł.

Najwięcej w dziedzinie inwestycji – 71,5 mln zł - wydatkowano na modernizacje dróg i mostów. Ponad 65 mln zł przeznaczono na inwestycje w szpitalach podległych samorządowi wojewódzkiemu, w tym najwięcej - blisko 50 mln zł - pochłonęła budowa Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej. 18 mln zł wydano na objęcie akcji w spółce Port Lotniczy Lublin.

Dochody z PIT w 2016 r. wyniosły 50,8 mln zł i były o prawie 7 proc. wyższe niż w roku 2015. Natomiast wpływy z CIT wyniosły 117 mln zł i w porównaniu z rokiem 2015 były niższe o 4,5 mln zł.

„Spadek odpisów z podatku CIT świadczy o tym, że zakłady, szczególnie te duże, produkcyjne, zmieniają adresy poza nasze województwo, bo inaczej tego tłumaczyć nie możemy. Myślę, że w celu pozyskania jak największego podatku z CIT powinniśmy jak najmocniej skoncentrować się na pomocy przedsiębiorcom” – zaznaczył Sosnowski.

Wykonanie budżetu w 2016 r. krytykowali radni PiS. Przewodniczący klubu PiS Andrzej Pruszkowski powiedział, że dochody budżetu zaplanowane w uchwale budżetowej na kwotę przekraczającą miliard zł zostały zrealizowane w zaledwie 77 procentach, w tym dochody majątkowe na poziomie 51,5 proc. Podkreślił też, że wydatki są zrealizowane na poziomie prawie 68 proc. od zakładanych w uchwale budżetowej, w tym wydatki majątkowe na poziomie 44 proc.

„Ta nadwyżka w budżecie byłaby pocieszająca, gdyby była zamierzona. Jak popatrzeć na zestawienie liczb, to łatwo rozwiązać zagadkę, skąd ona się wzięła” – powiedział.

Jego zdaniem z punktu widzenia rozwoju regionu tak uzyskanej nadwyżki budżetowej nie można uznać za sukces. „Tak naprawdę jest to wyrazem słabości prowadzonej polityki wydatkowania środków, zwłaszcza jeśli chodzi o wydatki majątkowe, inwestycyjne, najbardziej istotne dla regionu okupującego ostanie miejsca w tabelach” – powiedział Pruszkowski.

Zaznaczył przy tym, że poziom zadłużenia zbliża się niepokojąco do poziomu dochodów budżetowych. „To jest głośny dzwonek na alarm” – dodał Pruszkowski.

Podczas czwartkowej sesji sejmik przyjął także stanowisko, w którym wyraził „stanowczy sprzeciw” dla zmian przyjętych w nowelizacji ustawy o Regionalnych Izbach Obrachunkowych.

„Wprowadzone zapisy rozszerzające kompetencje izb w zakresie kontroli gospodarki finansowej samorządów o ocenę ich gospodarności i rzetelności oraz celowości, godzą w niezależność jednostek samorządu terytorialnego. Ustawa jest kolejnym aktem prawnym degradującym samorząd terytorialny w Polsce” – głosi stanowisko.

Za przyjęciem stanowiska głosowało 19 radnych PSL i PO; 12 z PiS było przeciw.

W czwartek Senat opowiedział się za nowelizacją ustawy o Regionalnych Izbach Obrachunkowych, która zmienia zasady wyłaniania prezesów izb i rozszerza uprawnienia nadzorcze izb nad jednostkami samorządu terytorialnego. (PAP)