"Program cieszy się ogromną popularnością, zwłaszcza w gminach, gdzie inwestycje takie mają duże znaczenie dla lokalnych społeczności" – powiedział PAP rzecznik prasowy wojewody lubelskiego Marcin Bielesz.

30 września upłynął termin składania wniosków przez samorządy gminne i powiatowe o dofinansowanie inwestycji drogowych z Narodowego Programu Przebudowy Dróg w 2015 r.

Do lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęło 138 wniosków. Łączna kwota dofinansowania, o jaką wnioskują samorządy, to prawie 149 mln zł. W Narodowym Programie Przebudowy Dróg Lokalnych w 2015 r. dla województwa lubelskiego przewidziano blisko 75 mln zł.

43 wnioski dotyczą inwestycji na drogach powiatowych, o długości ponad 182 km. Powiaty wnioskują o dotacje w łącznej wysokości prawie 66 mln zł. Samorządy gminne złożyły 95 wniosków dotyczących w sumie prawie 206 km dróg; wnioskują w sumie o ponad 83 mln zł dotacji.

Bielesz powiedział, że teraz w Urzędzie Wojewódzkim złożone wnioski będą ocenione pod względem formalnym i merytorycznym. Projekty, którym nie będzie przyznane dofinansowanie, trafią na listę rezerwową. Jak dodał Bielesz, doświadczenia ostatnich lat działania Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych pokazują, że pula dostępnych środków na dofinansowanie może być zwiększona m.in. o pieniądze z oszczędności wynikłych z przetargów na inwestycje, na które wcześniej przyznano samorządom dotacje.

W 2014 r. samorządy w Lubelskiem uzyskały w sumie około 54 mln dofinansowania, dzięki czemu przebudowane będą 63 odcinki dróg o łącznej długości blisko 150 km.

W latach 2009-2013 w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych dofinansowanie budżetowe dla samorządów w regionie wyniosło ponad 246 mln zł, zostało zrealizowanych ponad 300 projektów, przebudowano około 753 km dróg.

W woj. lubelskim jest blisko 11 tys. kilometrów dróg powiatowych i ponad 16 tys. kilometrów dróg gminnych. Około 1,5 tys. dróg powiatowych i przeszło 9 tys. dróg gminnych nie ma twardej nawierzchni.(PAP)