Z danych Urzędu Miasta Łodzi wynika, że na koniec 2015 r. dług w opłatach czynszowych miało ponad 17,8 tys. - czyli prawie połowa - najemców mieszkań komunalnych. Byli winni miastu 194 mln zł. Zadłużenie o łącznej wysokości 6,6 mln zł posiadało też 60 proc. najemców lokali socjalnych.

Jak poinformowała Jolanta Baranowska z Biura Rzecznika Prezydent Łodzi, do końca grudnia 2015 r. wnioski o odpracowanie zaległości złożyło 70 łodzian. "Łączne zadłużenie tych osób sięgnęło 560 tys. zł. Z tej grupy 61 osobom wskazano miejsce wykonywania pracy. 21 osób odpracowało już ponad 25 tys. zł - w tym trzy osoby całe swoje zadłużenie. Natomiast dwie osoby zrezygnowały z uczestniczenia w projekcie, ale jednocześnie spłaciły swoje długi" - wyjaśniła.

Magistrat proponuje dłużnikom stawkę godzinową w wysokości 11 zł. Długi można spłacać nie tylko poprzez prace fizyczne; przygotowano też propozycje dla osób z wyższym wykształceniem, np. stanowisko asystenta nauczyciela. Wypracowane przez najemcę kwoty przekazywane są bezpośrednio na konto administracji. Jak zapewnia Baranowska, wysokość oferowanej stawki umożliwia spłacenie długu w ciągu kilku miesięcy.

Świadczenia rzeczowe - bo tak od strony formalnej nazywana jest praca dłużników na rzecz gminy - można realizować m.in. w Łódzkim Zakładzie Usług Komunalnych, Zarządzie Zieleni Miejskiej, szkołach oraz innych placówki nadzorowanych przez wydział edukacji UMŁ, Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, łódzkim schronisku dla zwierząt, domach pomocy społecznej, placówkach opiekuńczych czy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Najczęściej są to prace porządkowe, remontowo-konserwatorskie oraz drobne prace administracyjne i usługowe. To projekt skierowany w dużym stopniu do osób bez stałego zatrudnienia, gdyż świadczenie odbywa się w tygodniu, są jednak także oferty odpracowywania długu np. tylko w soboty.

Najemcy mogą skorzystać z takiej możliwości spłaty zadłużenia, o ile miesięczny dochód w gospodarstwie domowym nie przekracza: 1540,79 zł dla osób samotnych oraz 1100,56 zł na osobę w rodzinach.

Miasto Łódź posiada obecnie 47 tys. mieszkań komunalnych i socjalnych. Opracowana przez władze miasta polityka mieszkaniowa na najbliższe lata - oferująca m.in. atrakcyjne bonifikaty przy wykupie lokali na własność - zakłada intensywne zmniejszanie tego zasobu. Do 2020 r. planuje się zbycie 7,5 tys. mieszkań.(PAP)