Jolanta Baranowska z łódzkiego magistratu przypomniała, że o wyborze logo zadecydowali internauci w trakcie publicznego głosowania. Mieli oni do wyboru trzy prace wyłonione spośród ponad 180, które wpłynęły - również z zagranicy - na specjalny konkurs.

Trzy najlepsze projekty zostały wyłonione przez komisję konkursową pod przewodnictwem rektor Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi prof. Jolanty Rudzkiej-Habisiak. Miały one - zdaniem komisji - "najlepiej eksponować mocne strony Polski i Łodzi, jako potencjalnych organizatorów International Expo w 2022 roku".

Logo ma służyć wzbudzeniu zainteresowania tematem przewodnim małego Expo w Łodzi, jakim jest rewitalizacja obszarów miejskich. Znak ma również komunikować, że wystawa będzie mieć charakter festiwalu miejskości, odbywającego się na styku różnych kultur.

W wyniku głosowania wybrano logo zaprojektowane przez studio Ortografika.

"Projekt studia Ortografika to alternatywa dla oczywistego kierunku, jakim jest wykorzystanie pisma Władysława Strzemińskiego. Nasza propozycja bazuje na siatce wielkomiejskiej zabudowy centrum Łodzi. Opierając się na dokonaniach naszych przodków budujemy nowoczesny wizerunek miasta" – mówił Marcin Dąbrowski, współwłaściciel studia Ortografika.

Autor najwyżej ocenionego projektu otrzyma 5 tys. złotych oraz propozycję podpisania kontraktu wartego 40 tys. złotych na przygotowanie rozszerzonej księgi znaku.

International Expo, czyli tzw. małe Expo, są organizowane między wystawami światowymi i mają tematykę ograniczoną do jednego konkretnego problemu. Łódź chce się ubiegać o zorganizowanie wystawy w 2022 roku; jej tematem byłaby kompleksowa rewitalizacja obszarów miejskich.

Aplikację Łodzi do Światowego Biura Wystaw w tej sprawie, studium wykonalności i strategię promocji przygotowuje firma Deloitte Consulting, która wygrała przetarg.

Kandydatura Polski zostanie oficjalnie zgłoszona w połowie roku w Międzynarodowym Biurze Wystaw (BIE) w Paryżu. Kluczowe dla powodzenia projektu jest pozyskanie głosów 168 państw członkowskich BIE, które przyznaje prawa do organizacji wystaw i nadzoruje ich przygotowania.

"Wkraczamy w decydujący moment ubiegania się o Expo 2022 dla Polski i Łodzi. Potrzebujemy akceptacji nie tylko 168 przedstawicieli BIE, ale także poparcia i zaangażowania mieszkańców całej Polski – powiedziała prezydent Łodzi Hanna Zdanowska.

International Expo, o które chce ubiegać się Łódź może trwać od trzech tygodni do maksymalnie trzech miesięcy. Zwyczajowo te wystawy odbywają się w miesiącach letnich od czerwca do września. Wystawę otwiera i zamyka ceremonia wzorowana na olimpijskiej, jednak na mniejszą skalę.

Główną atrakcją wystawy są pawilony przygotowane przez uczestników np. kraje, organizacje międzynarodowe, organizacje pozarządowe oraz korporacje i firmy. Expo powinien towarzyszyć program kulturalno-rekreacyjny, który ma podnieść atrakcyjność miasta–organizatora. Wśród tych wydarzeń są np. mecze, pokazy, koncerty, turnieje, częściowo organizowane przez uczestników ekspozycji. (PAP)