„Nie jest to problem istotnych zmian w zakresie głosów ważnych oddanych na kandydatów. To błędy w rubrykach protokołów dotyczących kart ważnych, kart nieważnych i liczby osób, które odebrały karty do głosowania. Dotyczy to czterech spośród siedmiu okręgów wyborczych. Ale skoro są rozbieżności między tym, co generuje system, a co udało nam się zliczyć za pomocą arkusza kalkulacyjnego, weryfikujemy te informacje sięgając do protokołów komisji obwodowych” - powiedział dziennikarzom przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej s. Robert Jurga.

Według niego prawdopodobieństwo, że błąd popełnili członkowie komisji jest niewielkie, bo dane do arkusza kalkulacyjnego wprowadzane były dwukrotnie przez dwie różne osoby. Jak zaznaczył komisja jest od tego, by przedstawić najbardziej wiarygodne wyniki. „Jeśli jest jakikolwiek cień wątpliwości, czy wyniki, które generuje system są prawdziwe, naszym zadaniem jest to zweryfikować” – mówił Jurga. „Robimy wszystko, by wyniki były znane jeszcze dzisiaj” - dodał.

Trwa wprowadzanie do arkusza kalkulacyjnego danych dotyczących głosowania do sejmiku województwa.

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej mówił, że problemy z systemem informatycznym były od pierwszego dnia pracy Miejskiej Komisji Wyborczej już na etapie weryfikacji kandydatów na radnych i członków samej komisji i były one zgłaszane PKW. (PAP)