Oświęcim przystąpił do stowarzyszenia w ubiegłym roku. Samorządowcy liczyli, że miejscowa hala lodowa po gruntownej modernizacji trafi na podstawową listę obiektów olimpijskich. Według wstępnych projektów miała się stać areną zawodów w hokeju na lodzie kobiet.

Szwajcarska firma Event Knowledge Services, która przygotowała wniosek aplikacyjny do MKOl, zweryfikowała jednak zaproponowany przez Kraków pierwotny projekt lokalizacji aren. Został uznany za zbyt rozproszony i wymagający konsolidacji. "Wytyczne MKOl wskazują, że wszystkie konkurencje, w przypadku których nie mają znaczenia warunki topograficzne, powinny zostać zorganizowane na terenie miasta-gospodarza” – przytoczyli radni w uzasadnieniu uchwały argumentację EKS przemawiającą za skreśleniem Oświęcimia.

Jak poinformowała Kwiecień, w środę za wystąpieniem ze stowarzyszenia opowiedziało się 14 radnych. Jedna osoba się wstrzymała.

Stowarzyszenie Jednostek Samorządu Terytorialnego "Komitet Konkursowy Kraków 2022" powstało formalnie jesienią ubiegłego roku. Członkami założycielami były gmina miejska Kraków, miasto Zakopane i województwo małopolskie. Obok Oświęcimia należą do niego także gminy Kościelisko i Bukowina Tatrzańska.

O zorganizowanie Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2022 oprócz Krakowa zabiegają Ałmaty (Kazachstan), Lwów (Ukraina), Oslo (Norwegia) i Pekin (Chiny). Decyzja zapadnie podczas sesji MKOl w Kuala Lumpur 31 lipca 2015 roku. (PAP)