"Przy wyborze najkorzystniejszej oferty brane będzie pod uwagę jako kryterium oceny nie tylko cena, ale również okres gwarancji" - podkreślono w komunikacie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Inwestycję podzielono na trzy fragmenty: odcinek A o długości ok. 4,6 km od węzła Puławska do węzła Przyczółkowa z budową tunelu pod Ursynowem, odcinek B długości ok. 6,45 km od węzła Przyczółkowa do węzła Wał Miedzeszyński wraz z mostem przez Wisłę i odcinek C o długości ok. 7,45 km od węzła Wał Miedzeszyński do węzła Lubelska z budową estakad nad Mazowieckim Parkiem Krajobrazowym. Każdy z wykonawców może ubiegać się o budowę jednego z nich.

W ramach realizacji kolejnego fragmentu Południowej Obwodnicy Warszawy pomiędzy węzłem Puławska a węzłem Lubelska przewidziana jest m.in. budowa: drogi ekspresowej o długości 18,5 km, posiadającej 2 jezdnie po 3 pasy ruchu, tunelu pod Ursynowem, mostu przez Wisłę, estakad nad Mazowieckim Parkiem Krajobrazowym, węzłów: "Ursynów", "Przyczółkowa", "Wał Miedzeszyński", "Patriotów". Docelowo przewidziano dodatkowy węzeł "Czerniakowska Bis", który usytuowany będzie na odcinku pomiędzy węzłami "Przyczółkowa" i "Wał Miedzeszyński", a także urządzeń ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

"Zaproszenie do składania ofert to drugi etap przetargu na projektowanie i budowę kolejnego odcinka warszawskiej obwodnicy. W pierwszym zainteresowane realizacją inwestycji firmy składały wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Ocenie podlegało ich doświadczenie, potencjał techniczny i kadrowy oraz zdolność ekonomiczna i finansowa wykonawcy" - podkreślono w komunikacie. Wymagań nie spełniły dwie firmy - Power Construction Corporation of China i OHL. Do składania ofert zostało zaproszonych w sumie 22 firmy i konsorcja.

Podpisanie umów z wykonawcami przewidywane jest na początek 2015 roku. Jak podano w komunikacie, w sierpniu planowane jest wysłanie zaproszeń do składania ofert cenowych na budowę w sumie 74 km dróg za prawie 10 mld zł. (PAP)