Samorząd województwa podkarpackiego ogłosił po raz drugi przetarg na świadczenie usług kolejowych w 2015 r. Pierwszy przetarJak poinformował rzecznik prasowy marszałka województwa podkarpackiego Tomasz Leyko, w pierwszym przetargu oferta PR wynosiła ponad 53 mln zł, a zarząd dysponuje kwotą ponad 42 mln zł. - Chcielibyśmy przeznaczyć na ten cel więcej pieniędzy, ale nie mamy. Powodem jest zmniejszenie przez rząd tzw. janosikowego. W związku z tym przetarg został unieważniony - dodał. Podkarpacie w związku ze zmianą przepisów dotyczących janosikowego, nie otrzyma w przyszłym roku ok. 60 mln zł.g został unieważniony, ponieważ oferta Przewozów Regionalnych była wyższa o 11 mln zł niż kwota zaplanowana w budżecie województwa.

W nowym przetargu na świadczenie przewozów kolejowych na terenie Podkarpacia zmieniono jego warunki. Jak wyjaśnił Leyko "dokonano racjonalizacji wydatków". Oznacza to, że zawieszone będą kursy o małym zainteresowaniu i niskiej rentowności oraz skrócono okres na realizację zamówienia do 10 miesięcy. - Samorząd województwa poczyni wszelkie możliwe działania, aby wygospodarować środki finansowe na wykonanie usługi w pozostałych dwóch miesiącach przyszłego roku - zapewnił rzecznik.

Główne przyczyny czasowego ograniczenia kursów to, oprócz mniejszych pieniędzy w budżecie, także małe zainteresowanie pasażerów likwidowanymi połączeniami. Np. na linii 108 Jasło – Zagórz zawieszone będą 4 połączenia, w tym roku średnia frekwencja w tych pociągach wynosiła 11 osób, co przekładało się na rentowność połączenia w wysokości ok. 5 proc.

Podobnie wyglądają dane innych połączeń, które będą zawieszone m.in. na linii Kraków-Tarnów-Rzeszów-Przemyśl (5 połączeń będzie zawieszonych); Przeworsk-Stalowa Wola Rozwadów (6 połączeń); Rzeszów-Jasło (6 połączeń) czy Jarosław-Horyniec-Zamość (10 połączeń).

Leyko podkreślił, że w trzech pierwszych kwartałach br. pokrycie kosztów uruchomienia pociągów przychodami z biletów wynosiło średnio tylko ok. 5 proc. - Pozostałe 95 proc. kosztów pokrywane było z rekompensaty z urzędu marszałkowskiego - zaznaczył.

Powodem zawieszenia części połączeń są również plany uruchomienia na Podkarpaciu w przyszłym roku Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej (PKA). Już w tym roku w godzinach szczytu uruchomiono dwa dodatkowe połączenia: Rzeszów – Łańcut – Przeworsk oraz Przeworsk – Łańcut – Rzeszów. Jak powiedział Leyko, oba kursy są wstępem do wprowadzenia PKA.

Projekt Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej zakłada uruchomienie linii kolejowych m.in. na odcinku Rzeszów-Kolbuszowa, Dębica-Rzeszów-Przeworsk i Rzeszów-Strzyżów. Wybudowane będą też nowe przystanki, drogi dojazdowe i parkingi w systemie park&drive. Szacunkowy koszt projektu to ok. 400 mln zł i ma być w znacznej części dofinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Rzecznik podkreślił, że samorządowi zależy na stworzeniu w przyszłym roku "optymalnego rozkładu jazdy pociągów regionalnych". Dlatego mają być prowadzone analizy ruchu kolejowego i autobusowego. - Po tych analizach nie można wykluczyć, że część zawieszonych pociągów wróci do rozkładu jazdy. Chcemy, aby kolej służyła jako środek transportu do pracy czy szkoły, ale musi być także dobrze skomunikowana z innymi dalekobieżnymi pociągami lub liniami autobusowymi - dodał.

Jednym z konkretnych działań, które ma promować ten środek transportu w regionie będzie cena. Według założeń samorządu cena biletu na połączenie kolejowe nie będzie mogła przekraczać średniej ceny biletu na połączenie autobusowe na danej trasie. Kolejnym działaniem, które planuje zarząd, jest przegląd koncesji na przewozy autobusowe. Mają one być przyznawane tylko na linie niekonkurencyjne w stosunku do linii kolejowych.

W bieżącym roku samorząd Podkarpacia zapłacił Przewozom Regionalnym ponad 51 mln zł za świadczenie usług kolejowych na terenie województwa. (PAP)