Hiszpanie za stworzenie systemu, który m.in. na sterować ruchem drogowym, mają otrzymać od miasta 9,6 mln zł. Była to najtańsza z 8 ofert złożonych w przetargu.

Inteligentny System Transportowy (IST) ma powstać do 29 maja 2015 r. Inwestycja będzie w 85 proc. finansowana z unijnej dotacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ).

IST ma sterować sygnalizacją świetlną na 13 koszalińskich skrzyżowaniach i mieć możliwość podłączenia do niego kolejnych 10 skrzyżowań.

Przy pięciu drogach wjazdowych do miasta przewidziano ustawienie dużych elektronicznych tablic, informujących m.in. o sytuacji na drogach i na 4 parkingach, z ok. 1850 miejscami postojowymi dla samochodów.

W ramach projektu mają też powstać cztery punkty ważenia przeciążonych pojazdów oraz usytuowany w okolicach kolejowego wiaduktu przy ul. Szczecińskiej punkt pomiaru wysokości samochodów.

IST ma identyfikować pojazdy łamiące przepisy - przekraczające prędkość lub przejeżdżające na czerwonym świetle.

W ramach IST ma także powstać internetowy portal dla podróżnych i kierowców informujący m.in. o natężeniu ruchu na drogach, wolnych miejscach parkingowych i wszelkiego rodzaju utrudnieniach oraz serwis komunikacji miejskiej z przebiegiem linii autobusowych, mapą przystanków i czasem przejazdu.

IST będzie oparty na istniejącej, budowanej i planowanej w ramach projektu Inteligentny Koszalin sieci światłowodowej.