Z laboratoriów będzie korzystać ponad 1,5 tys. uczniów.

"Chcemy uatrakcyjnić sposób nauczania, wyposażyć szkoły w sprzęt i pomoce naukowe, które z jednej strony pozwolą kształcić na najwyższym poziomie, z drugiej rozbudzą w uczniach ciekawość" – powiedział PAP burmistrz Słubic Tomasz Ciszewicz.

W październiku gmina podpisała z marszałkiem województwa umowę na dofinansowanie projektu "Gmina Słubice miejscem kształcenia ku przyszłości – stworzenie innowacyjnej edukacji dostosowanej do potrzeb rynku pracy".

Wartość projektu to 4,5 mln zł, w tym prawie 3,9 mln zł dofinansowania z funduszy unijnych (z Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020). Wkład gminy to 682 tys. zł.

Laboratoria powstaną w istniejących już w szkołach pomieszczeniach, które zostaną zmodernizowane i wyposażone w nowoczesny sprzęt, ułatwiający naukę fizyki, chemii, przyrody, biologii, matematyki, informatyki i języków obcych. W niektórych pracowniach będą m.in. wizualizery pozwalające na oglądanie obrazów 3D czy drukarki działające w tej technologii.

"Znajdzie się w nich też wiele innych urządzeń, które ułatwią zrozumienie programów, realizowanych w szkołach. Laboratoria zostaną dostosowane do potrzeb uczniów niepełnosprawnych. Dla poruszających się na wózkach będą odpowiednie stoliki, dla uczniów niewidomych lub słabowidzących komputery z klawiaturą Braille’a, powiększalniki ekranowe i syntezatory mowy" – powiedziała rzeczniczka Urzędu Miejskiego w Słubicach Beata Bielecka.

W ramach projektu w szkołach w Słubicach i Golicach powstaną 32 laboratoria. Do placówek trafi m.in. 157 laptopów, 104 tablety, 100 komputerów all in one i 25 komputerów stacjonarnych. Urządzenie jednego laboratorium to koszt 272 tys. zł. (PAP)