Prezydent podziękował laureatom i nominowanym w konkursie za to, że "tworzą nowoczesną Polskę". "Nowoczesną Polskę, na której mi ogromnie zależy" - podkreślił.

Nagrodzeni zostali w kategoriach: architekt/urbanista - Ingarden&Ewy Architekci; przestrzeń publiczna - Szpilkostrada we Wrocławiu; sieć placówek - placówki Poczty Polskiej; obiekt użyteczności publicznej - Centrum Kongresowe ICE Kraków; obiekt mieszkalny/biurowy - Laboratorium Tech Safe Bio w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy - Państwowym Instytucie Badawczym; obiekt zabytkowy - muzeum Sukiennice w Krakowie; obiekt użyteczności publicznej, wyróżnienie: stacja paliw PKN Orlen przy al. Solidarności 100 w Warszawie.

Nagrodę w kategorii samorząd oraz nagrodę Grand Prix otrzymała Gdynia, uznana za lidera w zakresie likwidacji barier utrudniających życie osobom z niepełnosprawnością.

Prezydent zaznaczył, że nowoczesność, jeśli chodzi o osoby z niepełnosprawnościami, ma dwa wymiary: pierwszy to kwestia dostępności, czyli tego, że wszyscy mamy być równo traktowani. "Niezależnie od tego, czy w życiu przydarzył nam się trudny, czy wręcz tragiczny moment, który spowodował, że w jakimś sensie żyje nam się trudniej" - mówił prezydent.
Podkreślił, że istniejące bariery muszą być usuwane. Zaznaczył, że nie chodzi jedynie o osoby z niepełnosprawnościami, ale także o ludzi starszych, którzy z wiekiem stają się mniej sprawni. "Naszym obowiązkiem jest usuwanie tych wszystkich przeszkód, które powodują, że te osoby mają trudniej w normalnym funkcjonowaniu" - powiedział Duda.

"Dostępność oznacza nowoczesność. Dzisiaj, z całą pewnością, wymiarem nowoczesności państwa jest to, czy jego instytucje, czy jego obiekty, zwłaszcza o charakterze publicznym, są powszechnie dostępne dla każdego obywatela, który chce skorzystać czy to z usług administracji publicznej, czy z jakichkolwiek usług. To także świadectwo nowoczesności firmy, czy ona jest dostępna dla osób z niepełnosprawnościami" - powiedział prezydent.
Jak mówił, nowoczesność w tym rozumieniu to także wielkie świadectwo człowieczeństwa i empatii.

Prezydent zaznaczył, że mówiąc o konieczności usuwania barier, nie chodzi mu jedynie o decyzje polityków, ale także o prezesów firm, dyrektorów biur, miejsc, do których przychodzą obywatele, klienci.

Drugi wymiar nowoczesności państwa, o którym mówił Duda, to wykorzystanie w sposób możliwie najlepszy zasobów tkwiących w osobach z niepełnosprawnościami.

"W Polsce jest cztery miliony osób dotkniętych różnego rodzaju niepełnosprawnościami, około miliona osób jest dotknięta niepełnosprawnościami ruchowymi. Ale wśród tych osób 50 proc. to osoby, które są w wieku, który określa się mianem wieku produkcyjnego" - zaznaczył prezydent. Dodał, że wszelkie bariery powinny być usuwane, by osoby te mogły w sposób swobodny dawać swoje zdolności innym.

Duda podziękował Wojciechowi Szczurkowi, prezydentowi Gdyni, którą nagrodzono w kategoriach: samorząd i Grand Prix. Mówił, że w Gdyni nadal jest obecna wizja budowy nowoczesnego miasta, nowoczesnego państwa. "Państwo budujecie rzeczywiście nowoczesne miasto pod każdym względem" - dodał. Zaznaczył, że cieszy się także z nagród, które otrzymało jego rodzinne miasto - Kraków.

Prezes fundacji Integracja Piotr Pawłowski mówił, że dostępność w wymiarze społecznym nie dotyczy jedynie architektury, ale - jak podkreślił - ta jest niezmiernie ważna. To szalenie ważne, by nie wykluczała; nie chcemy być na marginesie - mówił Pawłowski. Podziękował prezydentowi za objęcie konkursu honorowym patronatem.

Lider Dostępności jest konkursem architektoniczno-urbanistycznym pod honorowym patronatem prezydenta RP, organizowanym przez Fundację Integracja i Towarzystwo Urbanistów Polskich. Promuje najlepsze rozwiązania pod względem dostosowania budynków do potrzeb osób z niepełnosprawnością. W składzie kapituły konkursu są urbaniści, specjaliści w zakresie dostępności architektonicznej, a także osoby zgłoszone przez Kancelarię Prezydenta. (PAP)