Jak poinformowała w czwartek PAP specjalista ds. promocji Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku Monika Łapińska-Kopiejć, na zaprojektowanie i budowę hermetycznej kompostowni firma planuje wydać prawie 39,5 mln zł.

Wyjaśniła, że zaoferowane przez siedem firm ceny wahają się od niespełna 29 do prawie 46 mln zł netto, a cztery z nich mieszczą się w zakładanym budżecie. „Teraz komisja przetargowa sprawdzi oferty pod względem wymogów formalnych, a potem dokona ich oceny i wskaże wykonawcę” – poinformowała Łapińska-Kopiejć.

„Jeśli w ustawowo przewidzianym terminie nie wpłyną żadne protesty ze strony uczestników przetargu, które mogą wydłużyć procedurę, umowę z wybranym wykonawcą chcielibyśmy podpisać w czerwcu, aby jesienią rozpocząć budowę. Zależy nam, aby rozpocząć możliwie szybko tak ważną inwestycję dla okolicznych mieszkańców” – zadeklarował w informacji przekazanej PAP prezes Zakładu Utylizacyjnego Michał Dzioba.

Zakończenie budowy kompostowni przewidziane jest na jesień 2018 r.

Łapińska-Kopiejć wyjaśniła, że rozbudowa kompostowni obejmie teren, który dziś służy jako plac dojrzewania kompostu. W związku z planowaną inwestycją firma zaprzestała składowania nowych odpadów mokrych na tym placu i wysyła je do innych zakładów w Polsce. Stopniowo opróżnia też ten teren z odpadów, które wcześniej się na nim znalazły.

Dotychczas mokre odpady trafiające do Zakładu Utylizacyjnego były kompostowane w zamkniętej kompostowni tunelowej, wyposażonej w biofiltr neutralizujący uciążliwy zapach. Stosowany dotąd proces technologiczny wymagał jednak, by kompost dojrzewał na wydzielonym na terenie firmy placu. Mieszkańcy osiedli, które znajdują się w pobliżu działającego na obrzeżach miasta zakładu, od lat uskarżali się na nieprzyjemny zapach, uciążliwy zwłaszcza latem.

Firma zdecydowała się rozbudować kompostownię w taki sposób, by cały proces kompostowania odbywał się w warunkach zamkniętych. Inwestycja przewiduje m.in. rozbudowę obiektów dotychczasowej kompostowni o dodatkowe, hermetyczne elementy, co ma nie tylko ograniczyć nieprzyjemne zapachy, ale też zwiększyć zdolności przerobowe.

W grudniu ub.r. Zakład Utylizacyjny złożył wniosek o dofinansowanie unijne z programu POIiŚ 2014-2020 na realizację inwestycji. Poza rozbudową kompostowni, wniosek zakłada m.in. zakup sprzętu do przewozu odpadów, a także działania promocyjne i edukacyjne. Całkowita wartość projektu została oszacowana na prawie 59,4 mln zł, a wniosek o dofinansowanie opiewa na blisko 33 mln zł. Decyzja w sprawie ewentualnego dofinansowania powinna zapaść do czerwca br.

„Różnicę pomiędzy dofinansowaniem a całkowitym kosztem zakład pokryje ze środków własnych" - zaznaczyła Łapińska-Kopiejć. Dodała, że w przypadku braku dofinansowania unijnego, zakład znajdzie inne źródło sfinansowania projektu.

Zlokalizowany w gdańskich Szadółkach Zakład Utylizacyjny odbiera odpady wytworzone przez około 500 tysięcy osób, w tym przede wszystkim mieszkańców Gdańska. Rocznie zakład zagospodarowuje około 80 tysięcy ton odpadów mokrych, które nadają się do kompostowania. (PAP)