Spotkania w niedzielę poprzedzającą wigilię, od jedenastu lat organizuje Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie "Droga" wspólnie z władzami miasta. Żywność przygotowują m.in. wspierający stowarzyszenie przedsiębiorcy.

Już przed rozpoczęciem miejskiej wigilii osoby potrzebujące ustawiły się w kolejkach po świąteczne potrawy. Przygotowano dla nich m.in. tysiące pierogów, dwie tony bigosu, tonę śledzi, pieczywo.

"Od dawna wiem, że ludzie nieszczęśliwi na tej Bożej ziemi potrzebują tylko kogoś, kto by zauważył, że oni też istnieją. Bóg jak na was patrzy, to jemu się twarz uśmiecha, pojawia się mu pokój w sercu i radość" - mówił do zebranych pomysłodawca wigilii miejskiej, szef stowarzyszenia "Droga" ojciec werbista Edward Konkol.

"I dzisiaj, kiedy z tymi pierogami, bigosem, wrócicie do altanek swoich lub do pustostanów, on przysiądzie przy tobie. Pogadaj wreszcie z nim. Pogadaj, nic więcej. I zobaczysz, że nie jesteś sam" - dodał o. Konkol, mówiąc do osób potrzebujących, że są "tęsknotą Boga".

Białostocka wigilia miejska, jako jedyna w kraju, ma charakter ekumeniczny, bo w mieście i regionie są duże skupiska prawosławnych, którzy Boże Narodzenie obchodzą według kalendarza juliańskiego - 13 dni później niż katolicy. Stąd obecność na niej i świąteczne życzenia nie tylko władz miasta, ale i hierarchów obu wyznań.

"To spotkanie, które ma na celu jednoczenie się ludzi" - mówił prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski, zaznaczając, że było ono możliwe dzięki "wielu ludziom dobrej woli", którzy przygotowali jedzenie na wigilijne stoły potrzebujących.

"Przychodząc tutaj, wyrażamy te wszystkie dary, które otrzymaliśmy i którymi chcemy się dzielić" - powiedział katolicki metropolita białostocki abp Tadeusz Wojda, który w wigilii miejskiej w Białymstoku brał udział po raz pierwszy (objął metropolię w czerwcu tego roku - PAP).

Nawiązując do słów znanej kolędy, mówił, że "Bóg się rodzi dla nas". "Jeśli on przychodzi do nas, to aby nas czegoś uczyć. Uczy nas przede wszystkim jedności, miłości, wzajemnego poszanowania, braterstwa, życzliwości, tej dobroci, której tak bardzo czasem w życiu nam potrzeba" - mówił abp Wojda.

Ordynariusz prawosławnej diecezji białostocko-gdańskiej abp Jakub podkreślał, że dla Boga nie jest ważny stan zamożności człowieka, ale jego serce. "Najważniejsze jest, żebyśmy zdobywali cnoty w tym życiu: miłości, nadziei, wiary - to jest najwyższe u Boga" - mówił hierarcha. Dziękował też tym, którzy "umieją się dzielić".

Od ponad 25 lat stowarzyszenie "Droga" przygotowuje przed Bożym Narodzeniem świąteczną pomoc rodzinom, którymi się opiekuje. Jego akcja "Zaopiekuj się aniołkiem" jest jedną z większych i bardziej znanych świątecznych akcji charytatywnych w regionie. W tym roku są to paczki m.in. ze słodyczami i zabawkami dla dzieci.

W poprzednich latach stowarzyszenie przygotowywało też kilka tysięcy paczek żywnościowych dla najuboższych rodzin w regionie. Zrezygnowano z tego pomysłu, by nie dublować pomocy przygotowywanej przez Bank Żywności.

Pieniądze zebrane w ramach świątecznej akcji będą przeznaczone m.in. dla rodzin, które biorą udział w projekcie stowarzyszenia "Odzyskać dziecko". To inicjatywa, która pomaga dysfunkcyjnym rodzinom w powrocie dzieci do rodzinnych domów.(PAP)