"Uważamy, że powinno być jak najwięcej swobody dla samorządów w wykonywaniu zadań" - podkreśliła Młochowska na czwartkowej konferencji prasowej. Powtórzyła deklarację, że MAC chce być rzecznikiem samorządów na poziomie rządowym.

Przyznała, że w ostatnich latach pogorszyła się kondycja finansowa samorządów. "Wzrosło zadłużenie, deficyt, spadła zdolność kredytowa jednostek samorządu terytorialnego, natomiast potrzeby inwestycyjne oraz szereg usług, które muszą być wykonywane, cały czas istnieją, a nawet rosną" - zauważyła. Młochowska powiedziała, że MAC stara się poprzez różnego rodzaju akcje poznać potrzeby samorządowców. "Jedną z nich była akcja +Sprawne państwo - sprawny samorząd terytorialny+, w ramach której prosiliśmy samorządy o przesłanie (propozycji) niezbędnych zmian w prawie, które pomogą im funkcjonować efektywniej" - powiedziała Młochowska. Poinformowała, że w ramach tej akcji do MAC ze strony samorządowej wpłynęło około 1200 propozycji.

Podobną akcję ministerstwo przeprowadziło odnośnie obszarów metropolitalnych. "W ramach dyskusji nad +zieloną księgą+ obszarów metropolitalnych zbieraliśmy uwagi od samorządów, co zrobić, by współpraca na tych terenach była sprawniejsza i efektywniejsza" - przypomniała Młochowska.

W wyniku tej inicjatywy oraz dyskusji na Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego - poinformowała wiceminister - uznano, że "niezbędnym jest stworzenie ustawy, która będzie zwiększała elastyczność wykonywania zadań przez samorządy". Poinformowała, że do końca roku resort przedstawi założenia do projektu takiej ustawy.

"Chcemy, aby samorządy tam, gdzie to możliwe, miały większą swobodę w wykonywaniu zadań, ponieważ to one wiedzą lepiej, jak to zrobić. Przy tak dużej różnorodności samorządów nie możemy tworzyć na szczeblu centralnym rozwiązań dobrych dla wszystkich podmiotów" - oceniła.

Jak powiedziała, w projekcie po pierwsze zawarte będą niektóre propozycje samorządowców zebrane w ramach akcji "Sprawne państwo - sprawny samorząd". "Wszystkie te propozycje rozesłaliśmy do resortów i w ten sposób stworzyliśmy grupę przepisów, co do których jest jasność zarówno po stronie rządowej jak i samorządowej, że ich zmiana jest niezbędna i pomoże efektywniej funkcjonować samorządom" - powiedziała wiceminister.

Druga grupa zmian, które znajdą się projekcie - poinformowała Młochowska - ma na celu uelastycznienie funkcjonowania samorządów. "Mówimy tu o dwóch kwestiach. Z jednej strony o tym, żeby organizacja urzędów mogła być bardziej szyta na miarę konkretnych samorządów, z drugiej strony, aby wykonywanie zadań było bardziej elastyczne" - powiedziała.

"Kolejną grupą zmian, które chcemy zaproponować w ramach ustawy, to są zmiany, które wynikają z dyskusji nad obszarami metropolitalnymi" - powiedziała Młochowska.

MAC chce też zaproponować w projekcie ustawy - mówiła wiceminister - zwiększenie zachęt finansowych dla samorządów do łączenia się w większe jednostki. "W tej chwili te zachęty to o 5 proc. większy udział w dochodach z PIT-u przez pięć lat natomiast widzimy, że samorządy z tego nie korzystają" - powiedziała. Jak zaznaczyła, ze strony samorządowej pojawiają się sygnały, że gdyby były one większe, to samorządy częściej decydowałyby się na taki krok.

W późniejszej rozmowie z dziennikarzami Młochowska powiedziała, że przygotowywany przez MAC projekt nie będzie wprowadzał nowych regulacji, a jedynie zmieniał już istniejące.

"Chodzi nam o to, żeby uporządkować stan istniejący. Zdecydowaliśmy, że my to robimy, ale to będzie zmienianie ustaw, za które odpowiadają w dużej mierze inne ministerstwa i my. Nie będziemy tworzyć nowego prawa. Będziemy tam, gdzie to możliwe eliminować zbędne przepisy i z drugiej strony doprecyzowywać lub uelastyczniać istniejące prawo" - powiedziała.

Zmiany będą dotyczyć - według niej - m.in. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o samorządzie gminnym oraz powiatowym, a także ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Młochowska wzięła w czwartek udział - wraz z szefem MAC Michałem Bonim, a także sekretarzem stanu Włodzimierzem Karpińskim oraz podsekretarzami stanu Andrzejem Ręgowskim i Małgorzatą Olszewską - w konferencji prasowej, inaugurującej pracę resortu w nowej siedzibie przy ul. Królewskiej 27 w Warszawie.(PAP)