Stary rynek poprzez plac Daszyńskiego sąsiaduje z Aleją Najświętszej Maryi Panny, czyli liczącą ponad 1,5 km długości oraz ok. 44 m szerokości arterią komunikacyjną, po której w okresie pielgrzymkowym poruszają się m.in. pątnicy (aleja kończy się przed sanktuarium jasnogórskim).

Jak informuje na stronie internetowej Urząd Miasta, stary rynek to "historycznie ważny", a pod względem estetycznym - "jeden z ładniejszych fragmentów Częstochowy". Dodatkowo jest bardzo dobrze skomunikowany ze wszystkimi dzielnicami, "z unikatowym średniowiecznym układem urbanistycznym, z ciekawą architekturą budynków".

Przymiarki do rewitalizacji rynku rozpoczęły się kilka lat temu. Pierwotna koncepcja dotyczyła stworzenia samego teatru rzeźb wybitnego częstochowianina, ostatecznie zdecydowano, aby to przedsięwzięcie stało się częścią szerszego projektu obejmującego cały rynek.

Prezentacja balansujących na linie rzeźb Jerzego Kędziory ma za zadanie m.in.: uhonorować artystę i stworzyć miejsce do wyeksponowania jego prac oraz wypromować stary rynek jako atrakcję turystyczną. Koncepcja zakłada plenerową prezentację rzeźb "w formie +spektaklu+ w przestrzeni miejskiej".

Przedsięwzięcie zakłada ponadto ożywienie rynku poprzez m.in. przemianę tego miejsca w strefę organizacji imprez kulturalnych i wypoczynku oraz wyeksponowanie średniowiecznych pozostałości/reliktów. Całość mają uzupełniać zieleń, mała architektura miejska, iluminacje.

Na rewitalizację rynku, którego centralnym punktem ma być Teatr Rzeźb Jerzego Kędziory miasto chce pozyskać unijne wsparcie z procedury pozakonkursowej Regionalnych Inwestycji Terytorialnych RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

"Wysokość dofinansowania do prac rewitalizacyjnych na Starym Rynku może wynieść do 12 mln zł (możliwe jest także refinansowanie kosztów wcześniejszych prac koncepcyjno-projektowych)" - poinformował rzecznik Urzędu Miasta Włodzimierz Tutaj. Całkowity koszt inwestycji wynikający z pracy konkursowej to ok. 12,8 mln zł.

Rozpoczęcie prac, jak dodał, będzie możliwe po zakończeniu prac projektowych i uruchomieniu środków unijnych przeznaczonych na rewitalizację w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych.

W 2015 roku pracownia architektoniczna, która wygrała konkurs SARP na koncepcję zagospodarowania Starego Rynku w Częstochowie nie zdecydowała się ostatecznie na przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rewitalizacji starego rynku za kwotę przewidzianą w konkursie i zaplanowaną przez miasto (ok. 600 tys. zł).

"Chcemy realizować koncepcję wybraną przez sąd konkursowy, dlatego porozumieliśmy się w sprawie odkupienia praw autorskich do tej koncepcji. Zakup udało się sfinalizować jeszcze w 2015 roku za umiarkowaną kwotę 30 tys. zł. Konieczne jest teraz rozpisanie przetargu - prawdopodobnie w trybie negocjacji z ogłoszeniem - na wykonanie projektu inwestycji" - poinformował Tutaj.

Rzeźbiarz, malarz, projektant Jerzy Kędziora, urodził się w 1947 roku w Częstochowie. Od lat 90. tworzy cykl rzeźb balansujących. Jego prace przedstawiają najczęściej rozmaite samotne postaci stykające się z liną, czy prętem w jednym lub dwóch punktach. Za sprawą tego zabiegu widz odnosi wrażenie, że są one zawieszone w powietrzu - przecząc jednocześnie prawom grawitacji.

Kędziora jest twórcą kilkudziesięciu balansujących rzeźb. Można je oglądać m.in. w plenerach Dubaju, Berlina, Lourdes, Miami, San Diego, Bratysławy, Kopenhagi, czy Aberdeen w Szkocji. Rzeźby częstochowskiego artysty można również oglądać w Polsce. Jedna z nich pt. "Przechodzący przez rzekę" jest ozdobą Bydgoszczy. Przedstawia mężczyznę z przepaską na biodrach, który jedną stopą dotyka liny rozpiętej nad rzeką Brdą a w dłoni trzyma żerdź. (PAP)