"Cieszyn był jednym miastem przez wieki. Liczy ono sobie ok. 1200 lat. W 1920 r. w sposób trochę nienaturalny zostało podzielone. Wejście do strefy Schengen pozwala nam scalać to, co przez tak długi czas było jednością" – powiedział w rozmowie z PAP burmistrz Cieszyna Ryszard Macura.

Samorządowiec dodał, że wejście do strefy Schengen ułatwiło kontakty nie tylko władz obu miast i pomogło zrealizować wspólne projekty, ale przede wszystkim zbliżyło mieszkańców. "Dało możliwość mieszkańcom naszych miast; czasem mówimy – naszego miasta; swobodnego przemieszczania się. Miło jest widzieć w kawiarniach po polskiej stronie Czechów i Polaków korzystających z propozycji Czeskiego Cieszyna. Nasi mieszkańcy pracują, robią zakupy, wypoczywają po obu stronach Olzy. My nie tylko się odwiedzamy jako goście, ale czujemy się gospodarzami i wspólnie myślimy o rozwoju. To wszystko bardzo cieszy" – mówił.

Radosny wieczór na moście, który dziś już nie dzieli miasta na pół, wypełniła zabawa. Wystąpiła m.in. pochodząca z Zaolzia popularna w Polsce wokalistka Ewa Farna.

Podczas świętowania rocznicy burmistrzowie Cieszyna - Ryszard Macura i Czeskiego Cieszyna Vit Slovacek, a także przedstawiciele Euroregionu Śląsk Cieszyński, podpisali wspólny dokument, tzw. III Deklarację Cieszyńską.

Pierwsza powstała w 2004 r., gdy Polska i Czechy wstępowały do UE, a druga 10 lat temu, gdy oba kraje włączyły się do strefy Schengen. Podkreślono w nich, że niezależnie od narodowości, wyznania i przekonań politycznych najważniejszą kwestią jest rozwój i pogłębianie polsko-czeskiej współpracy na Śląsku Cieszyńskim. W pierwszej deklaracji przypomniano, że region przez stulecia istniał jako wielonarodowy organizm, na rozwój którego wpływali Polacy, Czesi, Słowacy, Niemcy i Żydzi.

"W III deklaracji zwracamy uwagę na potrzebę wspólnej realizacji przedsięwzięć, które będą sprzyjały rozwojowi Cieszyna i Czeskiego Cieszyna w obszarze społecznym, kulturalnym i gospodarczym" – powiedział burmistrz Ryszard Macura.

W 1920 r. Śląsk Cieszyński został podzielony pomiędzy Polskę, a Czechosłowację (Zaolzie). Na pół podzielono wówczas także Cieszyn. W 1938 r. na Zaolzie weszło polskie wojsko, ale po II wojnie zostało ono ponownie wcielone do Czechosłowacji. (PAP)