Ordynariusz diecezji kieleckiej bp Kazimierz Ryczan tytuł Honorowego Obywatela Kielc otrzymał 14 czerwca. Uchwała w tej sprawie została przyjęta przez aklamację.

W sesji rady miasta wzięli udział przedstawiciele wszystkich klubów radnych z wyjątkiem PO. W oświadczeniu przesłanym PAP radni Platformy podkreślili, że opinie prezentowane przez bp. Ryczana „częściej przyczyniały się do podziałów niż łączyły mieszkańców Kielc". W sesji wzięło udział dwóch z pięciu radnych z SLD.W poniedziałek zarząd okręgowy RP w Kielcach zwrócił się do wojewody świętokrzyskiego o unieważnienie uchwały miejskiej nadającej tytuł Honorowego Obywatela bp. Ryczanowi.

Ruch Palikota uważa, że uchwała została podjęta z naruszeniem ustawy o samorządzie gminnym, która mówi o jawności działalności Rady Gminy.

Jak podkreślili, jawność działań rady obejmuje również prawo wstępu obywateli na jej posiedzenia. W liście zaznaczono, że 14 czerwca przedstawiciele Ruchu Palikota po uprzedzeniu w formie pisemnej przewodniczącego Rady Miasta Tomasza Boguckiego udali się na sesję Rady Gminy, na której miała być przegłosowana uchwała.

"Przed rozpoczęciem sesji zostali poinformowani, że sesji przysłuchiwać się mogą wyłącznie osoby posiadające imienne zaproszenia Przewodniczącego Rady Miejskiej i zostali wyproszeni z sali, gdzie miała mieć miejsce sesja Rady Miasta" - napisano w liście.Ruch Palikota zwraca również uwagę, że uchwała została podjęta bez głosowania, a poprzez aklamację, w obecności zaledwie części radnych. Dlatego - jak oceniono - należy uznać, że uchwała jest "obarczona wadą prawną powodującą konieczność stwierdzenia jej nieważności". Tomasz Bogucki nie chciał skomentować PAP sprawy.

Ruch Palikota nie ma w radzie miasta swojego przedstawiciela.

Tytuł Honorowego Obywatela Kielc przyznawany jest w mieście od 1921 roku. Jako pierwszy otrzymał go marszałek Józef Piłsudski. Po 1990 roku wyróżnienie było przyznawane dotąd sześciokrotnie. Otrzymali je kolejno: pisarz i publicysta Gustaw Herling-Grudziński (1991), scenograf i reżyser Leszek Mądzik (1998), prezydent Aleksander Kwaśniewski (1999), papież Jan Paweł II (2003), prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski (2009) oraz pisarz Wiesław Myśliwski (2012).