O przyjęciu ustawy bez poprawek Senat zdecydował jednogłośnie.
Do tej pory ustawa przewidywała przeprowadzanie referendów w stałych obwodach głosowania i nie zobowiązywała do tworzenia odrębnych obwodów głosowania w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych. "Kwestia ta powinna być uregulowana w sposób niebudzący wątpliwości w ustawie o referendum lokalnym" - podkreślono w uzasadnieniu.

Na konieczność wprowadzenia takich przepisów zwróciła uwagę Rzecznik Praw Obywatelskich Irena Lipowicz - wskazując, że krąg osób korzystających z praw wyborczych powinien być maksymalnie szeroki.

Jak wyjaśniał sprawozdawca ustawy, senator Witold Gintowt-Dziewałtowski (PO), jej przyjęcie oznacza, że gminy będą miały obowiązek tworzenia dodatkowych obwodów głosowania w referendach, w takich miejscach jak zakłady opieki zdrowotnej, domy pomocy społecznej, zakłady karne i areszty śledcze.

Ustawa trafi teraz do podpisu prezydenta. (PAP)