Anna Komorowska przyjechała w sobotę do Konina, aby wziąć udział w Forum Debaty Publicznej „Kobieta wiejska między tradycją a nowoczesnością. Rola kobiet w społecznościach lokalnych”.

Małżonka prezydenta w swoim wystąpieniu podkreśliła, że rolą prawdziwego lidera jest przekonywanie innych ludzi do współpracy i działania. „Liczba organizacji pozarządowych pokazuje, że w nas, Polakach jest masa inicjatyw, które coraz bardziej się wyzwalają i dają nam wiele satysfakcji” – zauważyła Komorowska.

Podczas konferencji podkreślono, że co trzeci sołtys w kraju, to kobieta. Według danych organizatorów kobiety stanowią 1/4 członków rad gmin i ok. 18 proc. rad powiatów. Przedstawiono również część raportu "Polska wieś 2014”. Wynika z niego, że na wsi odsetek kobiet ze średnim lub wyższym wykształceniem jest o 10 proc. większy, niż u mężczyzn. Na wsi spada również liczba kobiet bezrobotnych, a coraz więcej pań działa aktywnie w organizacjach pozarządowych.

Wiceprzewodnicząca rady kobiet przy Krajowej Radzie Izb Rolniczych Zofia Stankiewicz wskazała, że największymi wyzwaniami jakie stoją przed wiejskimi kobietami jest walka z ukrytym bezrobociem oraz zatrzymanie młodych na wsi. Jednym ze sposobów rozwiązania problemów mogą być wiejskie przedszkola oraz szkoły, które w obliczu likwidacji powinny być przejmowane przez lokalne stowarzyszenia.

W trakcie wizyty w Koninie małżonka prezydenta wzięła udział w odbywającym się od środy IX Ogólnopolskim Przystanku PaT. Przedsięwzięcie jest częścią programu "Profilaktyka a Ty". Program promuje modę na życie bez uzależnień i przemocy wśród młodych osób.

W ramach wizyty Anna Komorowska została zaproszona do zasadzenia w Koninie „Dębu Wolności. Drzewa sadzone przez parę prezydencką w całej Polsce mają upamiętnić 25-lecie wolności.

Forum poświęcone roli kobiet w lokalnych wspólnotach odbyło się w ramach konferencji „Wiejska Polska. Przedsiębiorcza wieś” zorganizowanej przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów zrzeszające ok. 17 tys. sołectw. Podczas konferencji rozmawiano o dobrych praktykach dotyczących turystyki wiejskiej i agroturystyki oraz o zrównoważonym rozwoju z podkreśleniem roli kobiet w Polsce i na Słowacji. (PAP)