Jak poinformował dziennikarzy we wtorek prezydent Jacek Majchrowski, Kulig będzie pełnił funkcję zastępcy prezydenta Krakowa ds. pomocy społecznej, kultury i promocji miasta. Stanowisko obejmie 5 października. Majchrowski zaznaczył, że już współpracował z Kuligiem w urzędzie wojewódzkim i magistracie. Kulig przez ostatnie miesiące był pełnomocnikiem prezydenta Krakowa ds. polityki społecznej.

Kulig powiedział, że nie rości sobie pretensji do tego, żeby być znawcą kultury wysokiej, niskiej, mieszczańskiej czy awangardowej. „Wydaje się mi, że mam pewne kompetencje zarządcze, które będę chciał wykorzystać przede wszystkim dla koordynacji tych działań, które zostały wyznaczone w ciągu ostatnich wielu lat przy udziale pani prezydent Sroki” – powiedział Kulig.

Jak dodał, jego rolą będzie „inspirowanie, dawanie impulsów, które będą sprzyjały lepszej pracy różny instytucji kultury”. „Zależy mi na tym, aby w tym zakresie, jaki został mi powierzony przez prezydenta Majchrowskiego, była to twórcza kontynuacja, a w żadnym wypadku negacja” – mówił Kulig o swoim stanowisku.

Sroka 3 października obejmie stanowisko dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. We wtorek podziękowała prezydentowi Majchrowskiemu, pracownikom magistratu i dziennikarzom za współpracę. „Mam nadzieję, że przez ostatnich prawie pięć lat udało się mi wnieść coś nowego do krakowskiej kultury” – powiedziała.

Według niej dotychczasowe doświadczenie Kuliga jest cenne dla dalszego rozwoju kultury w mieście. „Kultura jest istotnym czynnikiem zmiany społecznej, kultura jest istotnym czynnikiem budowania kapitału społecznego. To co jest ważne, to także zsynchronizowanie i skupienie w jednym ręku wszystkiego, co wiąże się ze współpracą z organizacjami pozarządowymi i organizacjami pożytku publicznego. Należy zaznaczyć, że funkcja kulturotwórcza, która skupiona jest zarówno w instytucjach kultury, jak i krakowskich festiwalach, jest funkcją stabilną” – mówiła Sroka.

Dodała też, że wszystkie ubiegłoroczne ważne festiwale w mieście mają podpisane umowy na trzyletnie finansowanie, a najważniejsze organizacje pozarządowe świadczące stałą działalność kulturalną mają podpisane umowy roczne.

Andrzej Kulig przez ostatnie miesiące był pełnomocnikiem prezydenta Krakowa ds. polityki społecznej. Ma tytuł doktora habilitowanego prawa konstytucyjnego, jest związany z Katedrą Prawa Ustrojowego Porównawczego Uniwersytetu Jagiellońskiego, autor licznych publikacji naukowych.

W latach 1996-1998 był dyrektorem gabinetu wojewody krakowskiego, a następnie w latach 1998-2002 dyrektorem Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie. W Urzędzie Miasta Krakowa pracował w latach 2002-2004 na stanowisku dyrektora magistratu. Od 2005 do 2014 r. był zatrudniony na stanowisku dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Kulig jest żonaty, ma troje dzieci. (PAP)

Polecamy: Konferencja Edukacja w Samorządach>>>