Udział w konkursie mogą wziąć wszystkie samorządy, które chcą pochwalić się projektami wspierającymi stabilność dostaw energii elektrycznej, walkę ze smogiem oraz rozwój elektromobilności. Jak podkreśla Wojciech Tabiś, dyrektor Biura PTPiREE, w ramach poprzednich edycji konkursu wyróżniono 11 gmin, dających przykłady dobrej współpracy samorządów i firm energetycznych.

Zdaniem Roberta Starzyńskiego, wójta Gminy Sulików wyróżnionej w pierwszej edycji, uczestnictwo w konkursie pozwoliło na pokazanie działań podejmowanych przez JST w zakresie efektywności energetycznej. Z kolei Wacław Ligęza - Burmistrz Bobowej - podkreśla, że jego gminę doceniono za podejmowanie działań na rzecz poprawy niezawodności dostaw energii elektrycznej. Uzyskane środki finansowe przeznaczone zostaną m.in. wymianę lamp oświetlenia ulicznego oraz nowoczesne oprawy z energooszczędnym źródłem światła.

Organizatorem konkursu jest Biuro Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej. Jest także objęty patronatem Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Udział w nim jest bezpłatny i nie wiąże się z koniecznością ponoszenia jakichkolwiek kosztów przez JST. Zgłoszenia przyjmowane są do 15 września br. Laureaci zaproszeni zostaną na uroczystą galę, towarzyszącą konferencji dla samorządów w październiku 2017 r.

(ptpiree.pl)
 

LEX Omega Administracja Samorządowa
Artykuł pochodzi z programu LEX Omega Administracja Samorządowa
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami