Kamienica w ostatnich latach, m.in. po pożarze w 2007 r., znajdowała się w katastrofalnym stanie. Rozważano nawet jej rozbiórkę.

W ramach pierwszego etapu prac gruntownie wyremontowano frontowe gmachy - odnowiono fasadę, wymieniono stropy, dach i przebudowano wnętrze. Odtworzono też balkony, których istnienie już w trakcie remontu odkryto na starej fotografii. Remont frontowych części budynku kosztował 4,8 mln zł.

W najbliższych tygodniach ruszy kompleksowy remont oficyn, który - wraz z odnowieniem podwórza - kosztować ma ok. 4,5 mln zł. Inwestycja potrwać może nawet 1,5 roku, ponieważ dwie oficyny są w złym stanie.

"Remont obejmie wzmocnienie fundamentów i ścian, wymianę stropów i dachu, instalacji oraz doprowadzenie centralnego ogrzewania" - powiedziała Aleksandra Hac z biura prasowego łódzkiego magistratu. Prace obejmą także remont klatek schodowych i podwórza oraz wykonanie nowego prześwitu bramowego od strony alei PCK.

Budynek przy ul. Piotrkowskiej 243 był pierwszą w Łodzi murowaną kamienicą mieszkalną. Wzniósł go tkacz Gottlieb Beer, który zbudował piętrowy dom, chociaż dostał pozwolenie na wzniesienie jedynie parterowego. "To właśnie przez samowolę kamienica ma tak wyjątkowy charakter" - zaznaczyła Hac.

W 1835 r. został zbudowany główny, frontowy budynek. W latach 70. XIX w. Ludwik Keller, kolejny właściciel, rozbudował jego front o dodatkowy segment oraz o północną oficynę. Oficyna południowa powstała pod koniec XIX w. W latach 1850-1860 w kamienicy znajdowała się ewangelicko-katolicka szkoła elementarna, a w latach 1909-1910 w głębi posesji powstała siedziba Łódzkiego Męskiego Towarzystwa Śpiewaczego.

Kamienica jest jednym z najcenniejszych obiektów, jakie remontowane są w ramach miejskiego programu "Mia100 Kamienic". Niedawno władze Łodzi ogłosiły przetarg na przygotowanie dokumentacji dla rewitalizacji pierwszych ośmiu z 20 obszarów w centrum miasta. Inwestycje ruszyć mogą pod koniec 2016 r., a koszt ich miejskiej części szacuje się na ok. 1 mld zł; większość środków pochodzić ma z UE.

Na terenie 20 planowanych do rewitalizacji obszarów Śródmieścia znajduje się prawie 1500 budynków gminnych i niemal 2500 budynków prywatnych. Inwestycje mają być prowadzone na 40 ulicach, na dwóch placach i w trzech parkach; powstać ma też pięć nowych ulic wewnątrz kwartałów. Podjęte mają być też szerokie działania społeczne, kulturalne, edukacyjne czy ekonomiczne. Projekt zakłada m.in. powstanie sześciu centrów obywatelskich, 20 nowoczesnych małych domów dziecka, pięciu nowych świetlic środowiskowych czy ośrodka reintegracji.

Kompleksowa rewitalizacja obszarów miejskich ma być tematem wystawy International Expo 2022, o której organizację stara się Łódź. (PAP)