Unijnym dofinansowaniem mogą być objęte projekty dotyczące m.in. organizacji staży i praktyk zawodowych. Szansę na unijne pieniądze moją również programy, dzięki którym osoby bezrobotne zdobędą nowe umiejętności lub nowy zawód.

Dotychczas z Programu Kapitał Ludzki na walkę z bezrobociem przeznaczono w województwie podkarpackim prawie 600 mln zł, dzięki nim w regionie powstało ponad 9 tys. podmiotów gospodarczych.

Według danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w regionie zarejestrowanych jest ponad 154 tys. bezrobotnych.

Głównym celem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 jest wzrost poziomu zatrudnienia. (PAP)

huk/ amac/ gma/