W poniedziałek ruszył konkurs zarządu województwa podlaskiego i ministerstwa rozwoju, w którym jeden samorząd może dostać do 150 tys. zł na pomoc w przygotowaniu planu lub zaktualizowaniu już istniejącego. Pieniądze pochodzą z programu Pomoc Techniczna i budżetu państwa.

O pieniądze na plany mogą się starać samorządy miast, wsi oraz gminy miejsko-wiejskie. Preferowane są te ze słabszym potencjałem. Wnioski można składać od 16 maja do 30 czerwca w urzędzie marszałkowskim w Białymstoku. Plany te muszą być przygotowane do końca sierpnia 2017 r. Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano na listopad 2016 r.

O tym, co można zrobić w ramach rewitalizacji, przedstawiciele gmin uczyli się w ostatnich dniach w urzędzie marszałkowskim podczas specjalnego seminarium. Wicemarszałek województwa podlaskiego Maciej Żywno podkreślał, że rewitalizacja jest w Podlaskiem tematem nowym, a w poprzedniej perspektywie finansowej tego typu projekty nie były realizowane.

Według obowiązującej definicji, rewitalizacja to takie kompleksowe przedsięwzięcia, które pozwalają rozwiązywać problemy społeczne czy nadawać nowe życie obszarom zdegradowanym, zmarginalizowanym. Chodzi np. o łączenie przebudowy zniszczonych obiektów z nadaniem im nowej funkcji społecznej, gospodarczej, edukacyjnej czy kulturalnej.

"Na pomoc mogą liczyć projekty, które przyczyniają się do tworzenia systemów poprawy bezpieczeństwa publicznego miast. Kolejne inwestycje, które mogą uzyskać dofinansowanie w naszym programie regionalnym, będą polegać na zagospodarowaniu czy uporządkowaniu zdegradowanych przestrzeni w miastach" - poinformowała Barbara Likowska-Matys z departamentu rozwoju regionalnego w urzędzie marszałkowskim w Białymstoku.(PAP)