Wśród 120 dofinansowanych projektów znalazły się m.in. dwa obiekty wpisane na listę światowego dziedzictwa kulturowego i naturalnego UNESCO. Jednym z nich jest dawna cerkiew greckokatolicka pw. św. Paraskewy w Kwiatoniu, a drugim - kościół pw. św. Michała Archanioła w Binarowej. W obu świątyniach prowadzone będą prace konserwatorskie przy malowidłach ściennych.

Udzielone dotacje pozwolą też na niezbędne remonty m.in. dachu w kościele w Zubrzyku. W bazylice w Limanowej konserwacji zostanie poddana malarska dekoracja sklepienia w nawie głównej, natomiast w drewnianym kościele w Męcinie będą kontynuowane prace konserwatorskie przy malowidłach ścian i polichromii stropu. Wyremontowana zostanie też dzwonnica kościoła w Gołczy, pochodząca z 1730 r.

„Małopolska słynie z zabytków. Jednak to, co piękne wymaga też nieustannej opieki. Także na zabytkach upływ czasu odciska swoje piętno, dlatego potrzeba nieustannych zabiegów konserwatorskich, aby zachować to, co najcenniejsze dla kolejnych pokoleń” - podkreślił we wtorek Leszek Zegzda z zarządu województwa małopolskiego.

O dotacje w konkursie „Ochrona zabytków Małopolski” mogli ubiegać się właściciele zabytków. Wśród tegorocznych wnioskodawców były parafie, zgromadzenia i klasztory, gminy wyznaniowe, organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, a także osoby prywatne. Maksymalna kwota dofinansowania, o jaką można było się ubiegać to 200 tys. zł.(PAP)