Mieszkańcy złożyli 184 projekty, z których pod głosowanie trafi 125. Część została odrzucona przez błędy formalne, a część nie może zostać zrealizowana m.in. z racji kolizji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Spośród 125 projektów 87 znajduje się na 13 listach lokalnych a 38 na liście ogólnomiejskiej. Na pierwszą grupę przeznaczono 70 procent dostępnych środków, a na drugą 30 procent. Najwięcej projektów złożyli mieszkańcy Bydgoskiego Przedmieścia i Wrzosów. Tylko w dwóch dzielnicach projekty nie przekraczają dostępnej sumy środków.

Wśród pomysłów na wydanie pieniędzy w ramach budżetu partycypacyjnego ponad 18 procent dotyczy sfery rekreacji i terenów zieleni, ok. 15 proc. parkingów i chodników, a kolejne blisko 14 proc. placów zabaw i siłowni. Znaczącą grupę stanowią również propozycje kulturalne i sportowe.

O projektach, które poddane zostaną pod głosowanie mieszkańców, mówili przedstawiciele Urzędu Miasta na poniedziałkowej konferencji prasowej. Głosowanie przeprowadzone zostanie w dniach 17-26 czerwca. Będą mogli wziąć w nim udział wszyscy mieszkańcy miasta, którzy ukończyli 16 lat. Swoje zdanie w tej sprawie można wyrazić za pośrednictwem Internetu lub wypełniając papierową kartę do głosowania, którą później należy wrzucić do specjalnie przygotowanych w tym celu urn lub przesłać ma adres UM. Wyniki głosowania mają zostać ogłoszone do 25 lipca. Torunianie po raz piąty rozdzielą pieniądze z miejskiej kasy.

"Jak przyjęliśmy w regulaminie budżetu partycypacyjnego, trafia do niego 6 proc. podatku od nieruchomości uzyskane w roku poprzednim" - tłumaczyła skarbnik miasta Magdalena Flisykowska-Kacprowicz. (PAP)