Program jest prowadzony przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. Jak poinformował PAP Krzysztof Podhajski z funduszu, pożyczki w ramach SPP są udzielane bez prowizji i dodatkowych opłat. „Oprocentowanie pożyczek wyliczane jest na podstawie średniej wartości wskaźnika WIBOR 3-miesięcznego i obecnie wynosi 3,77 proc. W ramach tej edycji umowy będą zawierane od września br.” - dodał.

SPP kierowany jest do gmin i powiatów, które planują inwestycje z zakresu m.in. oświaty, zaopatrzenia wsi w wodę, a także budowy oraz remontów dróg.

Nabór wniosków do X edycji programu trwa do 25 lipca br. Limit środków dla tej edycji konkursu wynosi 10 mln zł. Pożyczka może zostać zaciągnięta na sfinansowanie 100 proc. wartości inwestycji. Maksymalna wysokość pożyczki to 1 mln zł.

Samorządowy Program Pożyczkowy adresowany jest do gmin i powiatów, które chcą zrealizować inwestycje infrastrukturalne na wsi i w miastach do 20 tys. mieszkańców. Jego głównym celem jest poprawa jakości życia mieszkańców tych terenów.