Jak podało PAP biuro prasowe urzędu marszałkowskiego w Olsztynie, Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego przyjął drugi projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Zarząd województwa zaproponował podział pieniędzy, które mają wspierać poszczególne sektory gospodarki regionu. Na wspieranie "inteligentnej gospodarki”, czyli na działania innowacyjne w firmach czy wprowadzanie nowoczesnych technologii przeznaczonych będzie 325 mln euro. 84 mln zł przeznaczonych zostanie na poprawę dostępności i jakości edukacji oraz podnoszenie kwalifikacji pracowników. Na wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnych w gospodarce i usługach publicznych przeznaczonych będzie 86 mln euro.

Regionalny rynek pracy otrzyma wsparcie w wysokości 220 mln euro a na poprawę infrastruktury transportowej przeznaczonych zostanie 250 mln euro.

Wśród najważniejszych inwestycji, które mają być finansowane z krajowych programów z wykorzystaniem środków unijnych znajdują się inwestycje drogowe. Chodzi o budowę obwodnicy Olsztyna, której koszt szacowany jest na 1,4 mld zł.

Jak poinformował PAP rzecznik oddziału olsztyńskiego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) Karol Głębocki, oprócz obwodnicy wybudowane zostaną dwa zmodernizowane odcinki drogi krajowej nr 7: Miłomłyn-Olsztynek i Nidzica-Napierki oraz odcinek drogi krajowej nr 51 Olsztynek-Olsztyn.

Warmia i Mazury mają także skorzystać z programu Polska Wschodnia, obejmującego 5 regionów z tak zwanej ściany wschodniej. Rząd planuje przeznaczyć na to ponad 2,1 mld euro.

Samorząd województwa przygotowując plan wydatków Regionalnego Programu Operacyjnego opierał się na strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Warmii i Mazur do 2025 roku. Ten dokument został przyjęty w ubiegłym roku przez radnych województwa. To strategia wyznacza kierunki rozwoju regionu i uzasadnia wspieranie konkretnych branż. Są to tak zwane inteligentne specjalizacje. Województwa warmińsko-mazurskie postawiło na branże: turystyczną, meblarską i drzewną a także produkcję zdrowej żywności.

Przy produkcji mebli i w branży drzewnej pracuje na Warmii i Mazurach w sumie 12,6 tysiąca ludzi.

Ponad 7,7 tys. ludzi pracuje przy przetwórstwie żywności. Województwo warmińsko-mazurskie zajmuje 3. miejsce wśród wszystkich 270 regionów Unii Europejskiej pod względem koncentracji produkcji, przetwórstwa i konserwowania mięsa i produktów mięsnych.

Samorząd województwa będzie wspierał także branżę turystyczną. Chodzi nie tylko o obsługę ruchu turystycznego, ale i produkcję asortymentu związanego z rekreacją i wypoczynkiem np. produkcję jachtów czy łodzi.

Autorzy dokumentu wskazują, że rozwój Warmii i Mazur może hamować m.in. to, że jest to region peryferyjny z najwyższym wskaźnikiem bezrobocia w Polsce.(PAP)