Prawo.pl
Szpitale mają obowiązek wykonywania badań przesiewowych pacjentów, aby ustalić, czy w środowisku szpitalnym występują dane patogeny, a następnie zrewidować dotychczasowy sposób działania, by nie dopuścić do zakażeń - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. I dodał, że konieczne było wdrożenie procedury pozwalającej na szybkie wykrycie źródła zakażenia i izolację chorego.
Beata Lisowska
10.08.2021
Pacjent Opieka zdrowotna
W związku z wyrokiem i postanowieniem TSUE, do 16 sierpnia rząd musi coś zaproponować w sprawie Izby Dyscyplinarnej SN. Jednak by uchronić nasz kraj przed karami finansowymi, trzeba pokazać nowe projekty ustaw. Prawnicy uważają, że należy zreformować Izbę Dyscyplinarną, ale zgodnie z polską Konstytucją, podobnie jak i legalnie wyłaniać członków Krajowej Rady Sądownictwa.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
10.08.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Według sędziów w wydziałach rodzinnych - tak źle jak teraz, jeszcze nie było. Widać to także po ministerialnych statystykach. Z roku na rok wrasta liczba wakatów, ale i obłożenie pracą poszczególnych sędziów. Do tego dochodzi silna presja, bo sprawy rodzinne pozostają w centrum uwagi mediów i rządzących. Eksperci mówią wprost - jeśli nic się nie zmieni, za kilka lat nie będzie miał kto tam orzekać.
Monika Sewastianowicz Patrycja Rojek-Socha
10.08.2021
Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne
Pokojowe wyrażanie poglądów przez uczestników kontrmanifestacji nie powinno być podstawą interwencji policji - uważa Rzecznik Praw Obywatelskich. Jego zdaniem kontrmanifestanci mają prawo wyrażać swoją niezgodę z demonstrantami, a karanie za to może prowadzić do bezprawnego ograniczania konstytucyjnie chronionych wolności zgromadzeń publicznych i wolności słowa.
Krzysztof Sobczak
09.08.2021
Prawo karne Policja
Czerwiec 2021 roku był pierwszym miesiącem od listopada 2020 roku, kiedy liczba wypłaconych zasiłków pogrzebowych spadła poniżej 40 tysięcy. W czerwcu ZUS wypłacił ich 35,7 tys. na łączną kwotę 142 704,2 tys. zł. Zdaniem ekspertów, to oznacza, że wychodzimy z czasu naznaczonego nadliczbowymi zgonami. W I półroczu br. ZUS wypłacił 254 tys. zasiłków pogrzebowych,
Grażyna J. Leśniak
09.08.2021
Ubezpieczenia społeczne
Udzielanie naprzemiennie konsumentom pożyczek refinansujących na spłatę poprzednich zobowiązań, pobierając za to wysokie prowizje, mogło być próba obejścia przepisów o maksymalnych kosztach pozaodsetkowych kredytów konsumenckich - uznał Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. I postawił zarzuty naruszenia zbiorowych interesów konsumentów firmom pożyczkowym
Krzysztof Sobczak
09.08.2021
Rynek i konsument Prawo gospodarcze

Skarbówka będzie wszczynać postępowania w każdym momencie

Ordynacja Domowe finanse Doradca podatkowy Polski Ład
Po zakończonej kontroli i wykryciu nieprawidłowości, postępowanie podatkowe można wszcząć maksymalnie w ciągu sześciu miesięcy. Jeśli jednak propozycje przedstawione w Polskim Ładzie zostaną uchwalone, fiskus nie będzie miał żadnych barier – data wszczęcia procedury będzie zależała tylko od urzędników. Zdaniem ekspertów, taka zmiana pozbawi podatników ochrony.
Krzysztof Koślicki
09.08.2021
Ordynacja Domowe finanse Doradca podatkowy Polski Ład
Ataki na punkty szczepień, awantura w domu dziecka - antyszczepionkowcy wydają się coraz bardziej dalecy od pokojowego wyrażania swoich poglądów. Pomysł na rozwiązanie tego problemu? Jak w każdej medialnej sprawie związanej z popełnieniem przestępstwa - zaostrzenie kar. Tyle że nawet najsurowsza kara nie pomoże, gdy będzie istniała wyłącznie na papierze.
Monika Sewastianowicz Patrycja Rojek-Socha
09.08.2021
Gdyby banki zgodziły się na potraktowanie kredytu frankowego jako złotowego z oprocentowaniem opartym na WIBOR, ale dopiero od dnia zawarcia ugody, to dla wielu konsumentów byłaby to akceptowalna propozycja ugody. Ale banki nie spieszą się do takich kompromisów. Prawnicy wskazują rozwiązania, które byłyby korzystne dla obu stron.
Regina Skibińska
07.08.2021
Kredyty frankowe

Podatnicy coraz częściej pytają fiskusa

Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy
Przez pierwsze sześć miesięcy 2021 roku do Krajowej Informacji Skarbowej wpłynęło niemal trzy tysiące więcej wniosków o wydanie interpretacji niż w pierwszym półroczu ubiegłego roku. Najwięcej pytań podatników dotyczyło podatku dochodowego od osób fizycznych i VAT. Więcej jest także wniosków wspólnych. Wzrost liczby pytań spowodował jednak, że dłużej trzeba czekać na odpowiedź.
Krzysztof Koślicki
07.08.2021
Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy
W tak niepewnych czasach leniwy wypoczynek w luksusowym kurorcie łatwo może zamienić się w paniczną ucieczkę przed żywiołem. Biura podróży mogły już przećwiczyć awaryjne sytuacje podczas pandemii COVID-19, a turysta nada jest na przegranej pozycji. Pieniądze czasem odzyskać trudno, a sprawa może skończyć się w sądzie.
Monika Sewastianowicz Patrycja Rojek-Socha
07.08.2021
Projekt rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych określa pojęcie „kwalifikacji przydatnych w ratownictwie wodnym”. Jest to nowa definicja prawna. Ratownicy przyjmują te regulacje ze zrozumieniem i akceptacją, gdyż jest to sposób na uporządkowanie obecnej praktyki. Przepisy są potrzebne zwłaszcza dla wyspecjalizowanych grup reagowania.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
06.08.2021
Administracja publiczna BHP
Już wkrótce małe domy jednorodzinne oraz wypoczynkowe do 70 mkw wolno będzie budować na prostych zasadach, bez pozwolenia na budowę oraz kierownika budowy. Prawnicy ostrzegają, że nowe uregulowania są dziurawe. Bez zgód i nadzoru będą powstawać domy znacznie większe. Największy problem szykuje się w przypadku domków letniskowych.
Renata Krupa-Dąbrowska
06.08.2021
Budownictwo
W ramach Polskiego Ładu resort finansów chce stworzyć program repatriacji kapitału. Ma on polegać na wprowadzeniu przejściowego ryczałtu od dochodów. Aby z niego skorzystać trzeba będzie ujawnić dochody wcześniej nieujawnione w ramach rozliczeń podatku dochodowego. Proponowane rozwiązanie ma w istocie charakter abolicji podatkowej.
Krzysztof Koślicki
05.08.2021
CIT PIT Doradca podatkowy Polski Ład
Banki powinny powstrzymać się z wypłatą środków znajdujących się na rachunku upadłego do momentu otrzymania stosownej dyspozycji ze strony syndyka, chyba że na podstawie posiadanych informacji są w stanie jednoznacznie ocenić, że środki znajdujące się na rachunku nie wchodzą do masy upadłości na podstawie art. 63 Prawa upadłościowego – uważa UKNF.
Regina Skibińska
05.08.2021
Wymiar sprawiedliwości Finanse
Domy o powierzchni 70 mkw będą mogły mieć nawet dwie kondygnacje. Wolno będzie wybudować także jeden taki budynek na każde tysiąc metrów kwadratowych działki. Jest już gotowy projekt nowelizacji prawa budowalnego w tej sprawie. To jedno z głównych założeń Polskiego Ładu.
Renata Krupa-Dąbrowska
04.08.2021
Budownictwo Polski Ład

SA: Firma z kłopotami w pandemii nie zapłaci kosztów procesu

Wymiar sprawiedliwości Koronawirus a prawo
Chociaż apelacja była zasadna, sąd nie zdecydował się zasądzić na rzecz powoda kosztów procesu, a jedynie te wynikające z zastępstwa procesowego. Uznał, że z powodu epidemii koronawirusa jego sytuacja finansowa nie była bowiem najlepsza - musiał bowiem zamknąć działalność gastronomiczną podczas lockdownu.
Aleksandra Partyk
04.08.2021
Wymiar sprawiedliwości Koronawirus a prawo

Budowy covidowe - w sądach coraz ciekawiej

Wymiar sprawiedliwości Budownictwo
Do sądów trafia coraz więcej spraw, dotyczących inwestycji realizowanych na podstawie ustawy covidowej. Jak ta dewelopera, który uznał, że ma pełne prawo budować bloki na podstawie uproszczonych zasad, bo walczy z pandemią, zapewniając ludziom... małe i tanie mieszkania. Pojawiają się też spory czy nadzór budowlany ma prawo takie budowy kwestionować.
Renata Krupa-Dąbrowska
04.08.2021
Wymiar sprawiedliwości Budownictwo

Komisje senackie przeciw powiązaniu maksymalnej stawki za śmieci od wskazań wodomierza

Samorząd terytorialny Rynek i konsument Finanse samorządów
Połączone komisje senackie chcą usunięcia z noweli tzw. ustawy śmieciowej przepisu zgodnie z którym maksymalna stawka opłaty za wywóz śmieci ustalana ma być na podstawie wskazań wodomierza. Gminy już wcześniej ostro protestowały. Ich zdaniem na zmianie skorzystają nie tylko rodziny wielodzietne, ale również studenci, turyści, co jest już oczywistym nonsensem. A wiele gospodarstw domowych zapłaci więcej niż dotychczas.
Renata Krupa-Dąbrowska Patrycja Rojek-Socha
03.08.2021
Samorząd terytorialny Rynek i konsument Finanse samorządów
217 organizacji społecznych działających na rzecz: ochrony praw człowieka i obywatela, pomocy grupom i osobom narażonym na wykluczenie społeczne, włączania obywateli i obywatelek w życie publiczne i aktywność społeczną otrzymało dotacje w wysokości 10,6 mln euro w II konkursie dotacyjnym programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanym ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. Funduszy EOG).
Patrycja Rojek-Socha
03.08.2021
Samorząd terytorialny Prawo unijne
Firma musi rzetelnie informować o warunkach oferty – nie może np. stwarzać wrażenia, że usługa jest bezpłatna, jeśli tak nie jest. Prezes UOKiK przeprowadził cztery interwencje na rynku usług medialnych. W efekcie przedsiębiorcy usunęli nieprawidłowości, a konsumenci otrzymali rekompensaty.
Renata Krupa-Dąbrowska
03.08.2021
Rynek i konsument

Prawo budowlane jest dla szarego obywatela. Rządzący budują na podstawie specustaw

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Budownictwo Koronawirus a prawo
Specustawy miały być czymś wyjątkowym - na ich podstawie miały powstać tylko inwestycje ważne dla państwa i społeczeństwa. Tymczasem tworzy się je nie tylko na potrzeby budowy autostrad czy walki z pandemią, ale na ich podstawie odtwarza przedwojenny pałac, buduje lokalne drogi czy... likwiduje gminę. Zwykłe prawo budowane tu nie obowiązuje - według prawników to psucie prawa.
Renata Krupa-Dąbrowska
03.08.2021
Samorząd terytorialny Administracja publiczna Budownictwo Koronawirus a prawo
Osoby chorej na Alzheimera lub demencję starczą nie będzie można wypisać ze szpitala do domu na jej żądanie, jeśli wcześniej nie zostanie o tym powiadomiona rodzina. Ministerstwo Zdrowia zmienia przepisy po tragedii, do której doszło wiosną tego roku, gdy zginął pacjent. O zmianę prawa apelował szpital, w którym miało miejsce to zdarzenie.
Beata Lisowska
03.08.2021
Pacjent Opieka zdrowotna
Na 11 września w Warszawie zaplanowano protest pracowników zdrowia. Będą domagać się szybszego wzrostu nakładów na system opieki zdrowotnej do 8 proc. PKB oraz zwiększenia wynagrodzeń pracowników ochrony zdrowia do poziomów średnich w OECD i UE.
Renata Krupa-Dąbrowska
02.08.2021
Pacjent Zawody medyczne
Rzecznik Praw Pacjenta nie widzi nic złego w propozycji zmiany prawa przewidującej stosowanie w szpitalach monitoringu wizyjnego. Według niego realnie przyczyni się on do poprawy bezpieczeństwa pacjentów w czasie pobytu w placówkach. Nie zwalnia to jednak szpitali z obowiązku poszanowania intymności i godności pacjenta.
Renata Krupa-Dąbrowska
02.08.2021
Pacjent
Przepisy dotyczące ograniczenia stosowania jednorazowych toreb foliowych przyniosły efekt - zużycie na jednego mieszkańca spadło z 300 toreb do 9 - wskazuje resort klimatu i środowiska. Wielu konsumentów przerzuciło się na torby wielorazowego użytku.
Renata Krupa-Dąbrowska
02.08.2021
Środowisko Rynek i konsument
Zainteresowanie Programem Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych (SIM) ze strony samorządów i mieszkańców powinno zachęcić rząd, żeby z roku na rok przeznaczać kolejne środki na jego realizację – ocenił wicepremier i minister rozwoju Jarosław Gowin.
Renata Krupa-Dąbrowska
02.08.2021
Samorząd terytorialny Budownictwo
Sanepid telefonicznie przekazał decyzję administracyjną o odmowie zwolnienia pani Kamili i jej rodziny z obowiązku kwarantanny granicznej. Taka forma ogłoszenia decyzji rażąco narusza K.p.a. Decyzja administracyjna musi zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne - uważa RPO. Według Rzecznika, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legionowie naruszył uprawnienia procesowe pani Kamili.
Grażyna J. Leśniak
02.08.2021
Koronawirus a prawo
W obecnym stanie prawnym nie tylko możliwości finansowe, ale również racje moralne, mogą decydować, o tym, że syn nie zapłaci za pobyt ojca w placówce opiekuńczej orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach. Dysfunkcyjny rodzic nie powinien zatem liczyć na wyrozumiałość organów.
Marek Sondej
02.08.2021
Domowe finanse
Fundacja może też prowadzić działalność gospodarczą, ale z zastrzeżeniem, że jej rozmiary będą służyć realizacji jej celów. Nieostra regulacja ustawowa w tym zakresie powoduje jednak wiele wątpliwości i praktycznych dylematów związanych z rozróżnieniem obu tych sfer działalności - twierdzi Dawid Feliszek, prawnik z kancelarii Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy
Dawid Feliszek
02.08.2021
Prawo cywilne Prawo gospodarcze