Jest zgoda i wola, aby uchwalić zaproponowane przez prezydenta zmiany w ustawie o wsparciu kredytobiorców. Jeszcze w styczniu zostanie zwołane posiedzenie podkomisji frankowej - powiedział w poniedziałek jej przewodniczący Tadeusz Cymański. A rzecznik prezydenta Błażej Spychalski dodał, że być może wiosną Sejm zajmie się ustawami frankowymi.
Krzysztof Sobczak
08.01.2019
Rynek i konsument Domowe finanse Prawo gospodarcze
Rozpatrując wykluczenie ze spółdzielni mieszkaniowej jej członka, które nastąpiło w 2014 r., sąd musi brać pod uwagę zmiany prawa spółdzielczego z 2018 r. - orzekł Sąd Apelacyjny. Nowe przepisy nie przewidują możliwości ustania członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej w wyniku wykluczenia.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
08.01.2019
Prawo gospodarcze
Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji działając pod przykryciem mogą korzystać z dokumentów elektronicznych, kart płatniczych, logować się do bankowości elektronicznej. Takie uprawnienia uzyskali też ich informatorzy. Nowe rodzaje przestępczości, wymagają nowych narzędzi - podkreślają zgodnie eksperci. W ich ocenie brakuje jednak bezpieczników, które zapobiegałaby ewentualnym nieprawidłowościom.
Patrycja Rojek-Socha
08.01.2019
Policja
Prokuratura - jak ustaliło Prawo.pl - skierowała do sądów 45 pozwów o zasądzenie zadośćuczynienia za nielegalne testowanie szczepionki ptasiej grypy. Lista stwierdzonych nieprawidłowości jest duża - pacjenci nie byli informowani o badaniu klinicznym, kobietom nie wykonywano koniecznych testów ciążowych, szczepione były osoby chore i pod wpływem alkoholu.
Patrycja Rojek-Socha
08.01.2019
Prokuratura Opieka zdrowotna
Do konsultacji publicznych skierowany został w poniedziałek projekt nowelizacji Prawa farmaceutycznego, który ma wdrożyć unijne przepisy dotyczące zabezpieczeń umieszczanych na opakowaniach produktów leczniczych.
Krzysztof Sobczak
07.01.2019
Farmacja
Mandaty, zakazy działalności i zamknięcia lokali - to pierwsze efekty prowadzonych w całym kraju kontroli tzw. escape roomów. Po tragicznym piątkowym pożarze w Koszalinie, w którym zginęło pięć dziewcząt, sprawdzane są m.in. zabezpieczenia pożarowe i drogi ewakuacyjne.
Krzysztof Sobczak
07.01.2019
BHP Budownictwo
W 2019 roku ZUS łatwiej skontroluje pracownika na L4. Wezwie go na kontrolę telefonicznie, a...
Agnieszka Matłacz
07.01.2019
Prawo pracy
Mieszkanie na wynajem realizuje własny cel mieszkaniowy i daje prawo do zwolnienia z PIT. Potwierdza to najnowsza, zaskakująca, interpretacja skarbówki. Cały czas jednak udzielane są także odpowiedzi niekorzystne dla podatników.
Krzysztof Koślicki
07.01.2019
PIT
Częste uchylanie wyroków i przekazywanie przez sądy odwoławcze spraw do ponownego rozpatrzenia przez sądy pierwszej instancji stało się w pewnym momencie wręcz patologią. Dobrze więc, że ustawodawca zobowiązał te sądy do orzekania także merytorycznie, gdy to możliwe - twierdzi Jarosław Dudzicz, prezes Sądu Okręgowego w Gorzowie.
Krzysztof Sobczak
07.01.2019
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Wkrótce do Sądu Najwyższego mogą trafić dwie kolejne skargi nadzwyczajne, złożone przez Rzecznika Praw Obywatelskich. Tym razem - jak ustaliło Prawo.pl - będą dotyczyć spraw karnych. W sumie do RPO wpłynęło już ponad 2900 wniosków o wniesienie skargi nadzwyczajnej. Gros z nich - jak przyznają analizujące jej osoby - jest bezzasadnych, w wielu wystarczy wniesienia kasacji.
Patrycja Rojek-Socha
07.01.2019
Wymiar sprawiedliwości
Generalny Inspektor Nadzoru Budowlanego nie dostrzegł, że rozbudowa zabytkowego domu jest sprzeczna z planem, a odstępstwa od planu powodują zagrożenie pożarowe, i odesłał skarżącą sąsiadkę do sądu cywilnego. Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł, że inspektor rażąco naruszył kodeks postępowania administracyjnego.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
07.01.2019
Administracja publiczna Budownictwo
Krewni ofiar katastrofy - Arkadiusza Rybickiego i Leszka Solskiego - otrzymają od państwa polskiego po 16 tys. euro odszkodowania, ponieważ Polska nie odwołała się od wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który orzekł, że w ten sposób naruszono art. 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.
Krzysztof Sobczak
06.01.2019
Prawo karne Prokuratura
Państwowa Straż Pożarna skontrolowała placówki prowadzące escape roomy w całej Polsce. 13 takich obiektów zostało natychmiast zamkniętych, 16 właścicieli zostało ukaranych mandatami - podsumował dotychczasowe wyniki kontroli komendant główny Leszek Suski. Rząd planuje znowelizowanie m.in. przepisów prawa budowlanego.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
06.01.2019
BHP
Sąd Najwyższy w środę 9 stycznia br. rozpatrzy kasację obrońcy Dariusza P., skazanego w drugiej instancji za podpalenie własnego domu na karę dożywotniego pozbawienia wolności. W czasie pożaru zginęła żona skazanego i czwórka dzieci.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
06.01.2019
Prawo karne
Od soboty trwają kontrole straży pożarnej w escape roomach na terenie całego kraju. Jakie kroki należy przedsięwziąć w razie pojawienia się zagrożenia pożarowego w pokoju zagadek - wyjaśnia Łukasz Górczyński ze straży pożarnej w Łodzi.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
05.01.2019
BHP
Sejm pracuje nad pakietem zmian w 167 ustawach, które są potrzebne do pełnego wdrożenia RODO. Jedną z tych ustaw jest prawo bankowe. Fundacja Panoptykon walczy o zagwarantowanie właściwej ochrony prywatności klientów przed błędnymi lub dyskryminującymi decyzjami banków.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
05.01.2019
RODO
Oskarżony przesyłał żonie i dzieciom wulgarne wiadomości sms. Takie postępowania wyczerpywało znamiona znieważenia. Obok grzywny oskarżony powinien zapłacić żonie także nawiązkę za wyrządzoną jej krzywdę moralną - przyjął Sąd Rejonowy w Grudziądzu.
Aleksandra Partyk
05.01.2019
Prawo karne Prawo rodzinne
W ramach pomocy sąsiedzkiej, sąsiad „złota rączka” zgodził się oczyścić rynny w domu. Spadł jednak z drabiny i się połamał. Sąd Okręgowy w Olsztynie uznał, że gospodarz nie ponosi winy za to, że fachowiec zaryzykował wykonywanie pracy na wysokości bez żadnego zabezpieczenia.
Robert Horbaczewski
05.01.2019
Prawo cywilne BHP
Tradycyjny numer rejestracyjny pojazdu składający się z liter i cyfr, nie jest daną osobową. Określenie tożsamości osoby parkującej wymagałoby nadmiernych kosztów, czasu lub działań – stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach. Zdaniem sądu numer rejestracyjny identyfikuje pojazd, a nie osobę. Jednak orzecznictwo w tej sprawie nie jest jednolite.
Robert Horbaczewski
05.01.2019
Administracja publiczna RODO
Wielokrotne nocne wezwania dłużnika do zapłaty przez wierzyciela w rozmowach telefonicznych i wiadomościach SMS są bezprawne. Zwłaszcza, gdy świadczenie nie zostało stwierdzone tytułem wykonawczym, a dłużnik kwestionuje należność - orzekł Sąd Apelacyjny w Warszawie.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
05.01.2019
Prawo cywilne
Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł kasację w sprawie mężczyzny, który od 10 lat przebywa w zakładzie psychiatrycznym. Trafił tam po kradzieży roweru wartego 400 zł. Sąd uznał, że wobec jego niepoczytalności to jedyna możliwość zapobiegnięcia popełnieniu podobnego czynu. Problem w tym, że przebywa tam już dwukrotnie dłużej niż gdyby został skazany na maksymalną karę więzienia.
Patrycja Rojek-Socha
04.01.2019
Wymiar sprawiedliwości
Ta wersja projektu nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nigdy nie powinna ujrzeć światła dziennego - stwierdziła wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Bojanowska, w kontekście decyzji premiera o wycofaniu tego projektu. I ogłosiła, że oddaje się do dyspozycji swojej szefowej.
Krzysztof Sobczak
04.01.2019
Prawo karne Prawo rodzinne
Jeszcze w listopadzie wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak mówił portalowi Prawo.pl, że chciałby by publiczna debata nad projektem rozpoczęła się już w grudniu. Prace się jednak przedłużają. Nadal nie wiadomo też, czy będzie to nowelizacja, czy nowa ustawa - decyzja o tym ma zapaść w styczniu.
Patrycja Rojek-Socha
04.01.2019
Wymiar sprawiedliwości
Wprowadzona niedawno instytucja skargi nadzwyczajnej może wyprzeć istniejącą od kilkunastu lat skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Podjęcie zabiegów i skierowanie do Sądu Najwyższego skargi nadzwyczajnej blokuje możliwość skorzystania z tego drugiego środka - twierdzi dr hab. Tadeusz Zembrzuski z Uniwersytetu Warszawskiego.
Krzysztof Sobczak
04.01.2019
Wymiar sprawiedliwości

Uwłaszczenie na gruntach państwowych może być na podobnych warunkach jak w samorządzie

Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów Administracja publiczna
Wojewodowie będą mogli dostosować wysokość bonifikaty za przekształcenie użytkowania wieczystego we własność na gruntach Skarbu Państwa do tej na gruntach samorządowych. Ma to zapewnić, że na gruntach Skarbu Państwa nikt nie będzie w gorszej sytuacji. Projekt odpowiednich przepisów ma trafić do Sejmu jeszcze w styczniu.
Krzysztof Sobczak
03.01.2019
Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów Administracja publiczna
Adam Bodnar chce przedstawić premierowi rekomendacje Kongresu Praw Obywatelskich dotyczące poprawy systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W Sylwestra upubliczniony został projekt zmian przepisów w tym zakresie autorstwa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - część propozycji wzbudziła kontrowersje. Ostatecznie decyzją premiera zwrócono go do poprawy wnioskodawcom.
Patrycja Rojek-Socha
03.01.2019
Prawo rodzinne
Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Krajowej Rady Notarialnej o wypracowanie wzoru pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego, które byłoby przez instytucje finansowe honorowane. Chodzi głównie o osoby starsze, z niepełnosprawnościami czy przebywające w szpitalu - banki wymagają by pełnomocnictwo było sporządzana w obecności ich pracownika, a to w takich sytuacjach nie jest możliwe.
Patrycja Rojek-Socha
03.01.2019
Domowe finanse
Magdalena Fitas-Dukaczewska, tłumaczka polskich prezydentów i premierów, odmówiła składania zeznań w prokuraturze w sprawie tłumaczonego przez nią spotkania Donalda Tuska z Władimirem Putinem. Jako powód podała wiążącą ją tajemnicę zawodową.
Krzysztof Sobczak
03.01.2019
Wymiar sprawiedliwości Prokuratura
Firma występująca do niedawna na rynku jako alternatywny sprzedawca energii we wrześniu ubiegłego roku zbankrutowała, ale wielu jej klientów nadal wpłacało na jej konto swoje należności. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów radzi, by to sprawdzili i ewentualne roszczenia kierowali do syndyka lub do sądu prowadzącego postępowanie upadłościowe firmy.
Krzysztof Sobczak
03.01.2019
Rynek i konsument Prawo gospodarcze
System nadzoru nad stosowaniem dodatków nie gwarantuje pełnego bezpieczeństwa żywności - alarmuje Najwyższa Izba Kontroli. Z jej badania wynika, że w jednym dniu można przyswoić nawet 85 różnych E. Tymczasem inspekcje: handlowa i sanitarna nie bada wszystkich dodatków w produkcie, a tylko wybrane.
Jolanta Ojczyk
03.01.2019
Prawo gospodarcze