Prawo.pl
Zmiany w polskim wymiarze sprawiedliwości stanowią źródło poważnego zaniepokojenia, ponieważ zwiększyły wpływ władzy wykonawczej i ustawodawczej na sądy, ze szkodą dla niezawisłości sędziów - stwierdził komisarz UE ds. sprawiedliwości Didier Reynders. Tymczasem minister sprawiedliwości próbował go przekonywać, że organy UE nie mają prawa zajmować się organizacją sądownictwa.
Krzysztof Sobczak
19.11.2021
Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Sytuacja kryzysowa nie może być pretekstem do ograniczania debaty publicznej i stosowania przemocy względem dziennikarzy - napisała do Ministra Obrony Narodowej Helsińska Fundacja Praw Człowieka w związku z brutalnym zatrzymaniem dziennikarzy przez żołnierzy pod Michałowem na Podlasiu, ale poza strefą stanu wyjątkowego.
Krzysztof Sobczak
19.11.2021
Administracja publiczna
Projekt został przygotowany przez Fundację "Pro-prawo do Życia" i złożony w Sejmie przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej "Stop Aborcji", który zebrał pod nim 130 tys. podpisów. Zakłada m.in., że tzw. ustawa antyaborcyjna, która obecnie dopuszcza dokonanie aborcji w dwóch przypadkach, ma stracić moc, a aborcja ma być traktowana jak zabójstwo.
Agnieszka Matłacz
19.11.2021
Prawo karne Opieka zdrowotna
Ostatnie dni pokazują, że władza świetnie sobie radzi z sędziami bez Izby Dyscyplinarnej, świadczą o tym "hurtowe" zawieszenia sędziów, którzy przestrzegają praworządności i nie chcą orzekać razem z sędziami wybranymi przez neoKrajową Radę Sądownictwa. Te zawieszenia odbywały się na podstawie zarządzeń ministra sprawiedliwości albo prezesów sądów.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
19.11.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Izba Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego zwróciła się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z wnioskiem o rozpatrzenie pytań prawnych o dopuszczalność wniesienia skargi nadzwyczajnej w przypadku naruszenia prawa wspólnotowego przy udzielaniu kredytu denominowanych we frankach szwajcarskich. Sprawa ta dotyczy rozliczenia kredytu.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
19.11.2021
Rynek i konsument Finanse Kredyty frankowe
Poszkodowany w wypadku komunikacyjnym może uzyskać świadczenia w toku postępowania likwidacyjnego. Niezadowolony z jego wyników może też podjąć decyzję o zgłoszeniu żądań na drodze procesu cywilnego i dochodzić realizacji swoich roszczeń w postępowaniu karnym. Możliwości jest wiele - tyle że roszczeń nie można kumulować, a świadomość społeczna o co i jak można walczyć jest nadal mała.
Aleksandra Partyk
19.11.2021
Prawo karne Prawo cywilne
Grupa organizacji społecznych zwróciła się do unijnego komisarza do spraw rolnictwa, Janusza Wojciechowskiego z apelem o wsparcie w wypracowaniu silnej, europejskiej regulacji, która pozwoli skutecznie egzekwować przestrzeganie przez przedsiębiorstwa praw człowieka i ochrony środowiska w globalnych łańcuchach wartości.
Krzysztof Sobczak
18.11.2021
Środowisko Rynek i konsument Prawo unijne
Postanowienia dotyczące indeksacji zamieszczone w umowie kredytu muszą określać zrozumiałą i obiektywną metodę ustalania kursu waluty tak, aby na jej podstawie konsument mógł samodzielnie określić kurs waluty obowiązujący danego dnia. A artykuł kodeksu cywilnego o badaniu okoliczności oświadczenia woli nie może służyć do naprawiania nieuczciwego postanowienia. Tak w czwartek uznał TSUE w kolejnej polskiej sprawie.
Jolanta Ojczyk
18.11.2021
Prawo cywilne Kredyty frankowe
Organy ochrony danych osobowych Polski i Litwy wspólnie zbadają, dlaczego litewski serwis handlowy Vinted wymaga od handlujących na nim osób przedstawiania kopii dowodów osobistych. Specjalny wspólny zespół ma sprawdzić, czy administrator wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić odpowiedni stopień ochrony danych osobowych.
Krzysztof Sobczak
18.11.2021
Rynek i konsument RODO
Rzecznik rządu Piotr Müller zapowiedział w czwartek, że projekt ustawy o likwidacji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego zostanie pokazany do końca listopada. Jednocześnie przedstawiony ma być również alternatywny model postępowań dyscyplinarnych dla sędziów i inych prawników. To już kolejny termin wskazywany w tej sprawie przez przedstawicieli obozu rządzącego.
Krzysztof Sobczak
18.11.2021
Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Uchwalona w środę przez Sejm nowelizacja ustawy o ochronie granicy państwowej w praktyce ukonstytuuje większość ograniczeń wprowadzonych w ramach stanu wyjątkowego – w tym te dotyczące dziennikarzy. Wszystko oczywiście dla ich bezpieczeństwa i w imię sprawnego działania służb, którym obecność przedstawicieli mediów i niepochlebne relacje mogłyby utrudnić życie.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska Monika Sewastianowicz
18.11.2021
Administracja publiczna
Ministerstwo Sprawiedliwości widzi potrzebę wprowadzenia zmian legislacyjnych w zakresie mediacji. Pracujemy też nad tym, by wiedza o niej trafiała do jak najmłodszych osób. Co więcej, w naszej ocenie istotna jest również e-mediacja, dlatego w ramach projektu Krajowego Rejestru Mediatorów planujemy szkolenia właśnie z tego zakresu - mówi wiceminister sprawiedliwości dr Marcin Romanowski.
Patrycja Rojek-Socha
18.11.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Ministerstwo Sprawiedliwości wraca do pomysłu, by przy rozwodach osób wychowujących małoletnie dzieci, wprowadzić mediację. Oczywiście ma być dobrowolna, a resort liczy na to, że jeśli nawet nie doprowadzi do pełnego pojednania, to ułatwi rozstanie w zgodzie. Potencjał w mediacji widzi też coraz więcej prawników, bo dobrze przeprowadzona ułatwia ustalenia choćby w zakresie alimentów czy kontaktów z dzieckiem.
Patrycja Rojek-Socha
18.11.2021
Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne
Sejm uchwalił w środę przepisy, które przyznają osobom o potwierdzonym statusie działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych prawa do jednorazowego świadczenia pieniężnego. Wyniesie ono trzy tysiące złotych. Za ustawą z poprawkami opowiedziało się 437 posłów, nikt nie był przeciw, 3 posłów wstrzymało się od głosu.
Krzysztof Koślicki
17.11.2021
Administracja publiczna Finanse

Skarga nadzwyczajna w sprawie nielegalnych klauzul w kredycie frankowym

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe
Sąd nie dostrzegł abuzywności zapisów umowy kredytu, przez co nie ocenił jej w prawidłowy sposób, a na podstawie podjętej na skutek tego orzeczenia egzekucji komorniczej klientka mogła utracić dach nad głową - stwierdził Rzecznik Finansowy i skierował do Sądu Najwyższego skargę nadzwyczajną. Egzekucja komornicza została na razie wstrzymana.
Krzysztof Sobczak
17.11.2021
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe
Z przepisów prawa nie można wyprowadzić obowiązku gminy do budowy urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych. Nie można też uznać, że właścicielom nieruchomości przysługuje jakiekolwiek roszczenie, którego istotą jest prawo żądania wykonania sieci. Jeśli więc nie ma warunków dla realizacji obowiązku zapewnienia dostaw wody, to gmina nie musi jej dostarczać w inny sposób. 
Dorian Lesner
17.11.2021
Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Nowa minister Klimatu i Środowiska potwierdziła, że trwają prace zmierzające do wprowadzenia nowych dodatków energetycznych, zwiększenia ochrony odbiorców wrażliwych oraz innych, niefinansowych narzędzi wsparcia w związku z rosnącymi cenami energii. W środę zapowiedziała, że lista odbiorców wrażliwych energii obejmie grono nieco szersze, niż wcześniej planowano.
Krzysztof Sobczak
17.11.2021
Pomoc społeczna Rynek i konsument
Skoro korzystaliśmy już z art. 4 Traktatu Północnoatlantyckiego w sytuacji zagrożeń istniejących setki kilometrów od granic Polski, podczas aneksji Krymu i działań Rosji w 2014 roku, to tym bardziej powinniśmy uruchomić ten artykuł w sytuacji, która dotyczy bezpośrednio granicy Polski. Nasz rząd powinien dążyć do umiędzynarodowienia obecnego kryzysu na granicy z Białorusią.
Robert Horbaczewski
17.11.2021
Administracja publiczna
Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego utrzymała 16 listopada br. wyrok sądu I instancji uznając obwinionego Andrzeja M. – sędziego w stanie spoczynku - winnym popełnienia przestępstwa jazdy pod wpływem alkoholu. To pierwsza dyscyplinarka sędziowska od czasu zawieszenia tych spraw przez I Prezes SN. Następna dotyczyła zawieszenia w czynnościach sędziego, który nie uznał wyroku neo-sędziego.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
17.11.2021
Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Istnieją liczne pozytywne aspekty ugodowego zakończenia sporu. Jeśli strony chcą zawrzeć ugodę przed sądem, to sąd będzie czuwał nad jej zgodnością z prawem. Decyzja o zawarciu takiego porozumienia powinna być każdorazowo przemyślana przez strony. Ugoda nie jest celem samym w sobie - wskazuje sędzia Anna Begier z Sądu Rejonowego we Wrześni.
Aleksandra Partyk
17.11.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Polski Ład z podpisem prezydenta

CIT PIT Rachunkowość Doradca podatkowy Polski Ład
Mimo licznych apeli przedstawicieli biznesu, przedsiębiorców i księgowych, prezydent Andrzej Duda zdecydował się podpisać podatkową część Polskiego Ładu. Środowisko apelowało o wydłużenie vacatio legis, aby podatnicy mieli więcej czasu na przygotowanie do nowych zasad rozliczania podatków dochodowych. Większość przepisów wejdzie jednak w życie już w styczniu 2022 roku.
Krzysztof Koślicki
16.11.2021
CIT PIT Rachunkowość Doradca podatkowy Polski Ład
Prezydent podpisał uchwaloną przez Sejm i przyjętą przez Senat bez poprawek ustawę o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym, która jest częścią pakietu rozwiązań Polskiego Ładu i przewiduje pomoc państwa przy spłacie kredytów mieszkaniowych. Państwo za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego będzie gwarantować do 20 proc. kwoty kredytu mieszkaniowego.
Renata Krupa-Dąbrowska Monika Sewastianowicz
16.11.2021
Budownictwo Polski Ład
Rozszerzenie prawa do odszkodowania dla właścicieli terenów za szkody wyrządzone przez dziką zwierzynę - to cel nowelizacji ustawy Prawo łowieckie, wykonującej wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Ustawa została podpisana przez prezydenta i może wejść w życie.
Krzysztof Sobczak
16.11.2021
Środowisko Prawo cywilne

Dubois i Stępiński: Strażnik prawa namawia do obywatelskiego nieposłuszeństwa

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Minister sprawiedliwości nawołujący narodowców do nieposłuszeństwa obywatelskiego sprawia wrażenie jakby nie rozumiał istoty tego terminu. A jest to działanie obywateli, którzy w proteście przeciwko polityce rządzących decydują się na świadome naruszenie prawa wiedząc, że czeka ich za to kara. Jak więc przedstawiciel władzy może nawoływać do protestu wobec tej władzy?
Jacek Dubois Krzysztof Stępiński
16.11.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Trybunał Sprawiedliwości UE stwierdził w ogłoszonym we wtorek wyroku w sprawie przeciwko Węgrom, że automatyczne odrzucenie wniosku o azyl migranta, który przybył z bezpiecznego kraju, jest niezgodne z prawem Unii. Zdaniem Trybunału niedopuszczalne jest też karanie organizacji pozarządowych wspierajacych migrantów w staraniach o ochronę międzynarodową.
Krzysztof Sobczak
16.11.2021
Administracja publiczna Prawo unijne

Podatnicy chętnie rezerwują terminy wizyt w urzędach skarbowych

Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy Administracja publiczna
We wtorek, 16 listopada, mija rok od uruchomienia usługi rezerwacji wizyt w urzędzie skarbowym. W ten sposób umówiono już 4 mln 753 tys. wizyt. Miesięcznie to 400 tys. wizyt, a średni czas obsługi podatnika wynosi 14 minut. Takie dane podało serwisowi Prawo.pl Ministerstwo Finansów.
Krzysztof Koślicki
16.11.2021
Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy Administracja publiczna
Dziś z uproszczonej restrukturyzacji można skorzystać tylko jeden raz. Od grudnia będzie to już raz na 10 lat. Jest to podejście zbyt rygorystyczne, biorąc pod uwagę obecną zmienność życia gospodarczego oraz występowanie krótkich (co 3, 4 lata) cykli koniunkturalnych. Stąd aż 10-letni odstęp czasu należy uznać za nietrafny i niedopasowany do realiów rynkowych.
Łukasz Lewandowski
16.11.2021
Prawo gospodarcze Finanse
Z powodu wzrostu wysokości minimalnej płacy, pracodawcy brakowało pieniędzy na wypłatę świadczeń. Postanowił więc zmniejszyć wymiar czasu pracy, bez zmiany zakresu obowiązków. Sądy nie zaaprobowały takiego postępowania, ponieważ sytuacja finansowa nie zwalnia pracodawcy z powinności zapewnienia wynagrodzenia na co najmniej minimalnym poziomie.
Dorian Lesner
16.11.2021
Prawo pracy HR

Prąd drożeje, gminy szukają rozwiązań, także prawnych

Samorząd terytorialny Finanse samorządów
Drogi prąd dla samorządów to wyższe koszty usług świadczonych mieszkańcom. Samorządowcy, na razie, nie myślą o restrykcyjnych oszczędnościach, bo te, jeżeli przyniosłyby efekty, to raczej krótkotrwałe. Dlatego coraz częściej inwestują w odnawialne źródła energii, optymalizują jej zużycie i szukają nowych źródeł jej pozyskiwania. Oczekują też zmian w prawie, m.in. ustawy o klastrach energii.
Michał Cyrankiewicz-Gortyński
16.11.2021
Samorząd terytorialny Finanse samorządów
Przygotowane zostaną propozycje zmian w Kodeksie karnym, które wzmocnią ochronę Polski przed działaniami o charakterze dezintegracyjnym, wymierzonymi w wizerunek Polski lub związanymi ze szpiegostwem - zapowiada minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Jego zdaniem obecnie te kary są bardzo łagodne.
Krzysztof Sobczak
15.11.2021
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości