Prawo.pl
W przypadku przekształcenia podmiotu zatrudniającego, z którym wiąże się kontynuacja bądź wstąpienie w prawa i obowiązki w zakresie pracowniczych planów kapitałowych, nadal obowiązuje zawarta wcześniej umowa o zarządzanie PPK. Uczestnicy pracowniczych planów kapitałowych oszczędzają wówczas w tym programie na dotychczasowych zasadach.
Anna Puszkarska
21.03.2022
Domowe finanse Spółki PPK
Jednym z rozwiązań, które miało być dodatkową ochroną w czasie pandemii, był wprowadzony wiosną 2020 r. zakaz eksmisji. Są one wstrzymane do końca epidemii lub stanu epidemicznego. O zmiany apelowały już wielokrotnie m.in. samorządy, a Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiadało, że rozważa zmiany. Przepisy obowiązują jednak nadal, a teraz RPO alarmuje, że mogą skutecznie utrudniać sytuację obywateli Ukrainy, którzy w Polsce chronią się przed wojną.
Patrycja Rojek-Socha
21.03.2022
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Obywatele Ukrainy, którzy przekroczyli naszą granicę po 24 lutego, nie mogą złożyć deklaracji wyboru lekarza rodzinnego. Wszystko przez brak ujęcia ich jako świadczeniobiorców w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. To oznacza, że wbrew deklaracjom resortu zdrowia, nie zostaną objęci kompleksową opieką, w tym badaniami profilaktycznymi i programem szczepień.
Jolanta Ojczyk
21.03.2022
Opieka zdrowotna Ukraina
Z myślą o obywatelach Ukrainy, którzy w związku z konfliktem zbrojnym w ich kraju przybyli legalnie do Polski, Ministerstwo Rozwoju i Technologii uruchomiło stronę biznes.gov.pl/Ukraina. Znajdą się tam informacje przedsiębiorcom z Polski rozważającym np. zatrudnienie pracowników z Ukrainy oraz obywatelom Ukrainy chcącym założyć działalność gospodarczą w Polsce.
Renata Krupa-Dąbrowska
19.03.2022
Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy Ukraina

Bratowa to nie krewna - świadczenie pielęgnacyjne jej nie przysługuje

Pomoc społeczna Prawo rodzinne Ubezpieczenia społeczne
Katalog osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, gdy rezygnują z pracy, by opiekować się osobą niepełnosprawną, określa ustawa o świadczeniach rodzinnych. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej nie zamierza go rozszerzać. Osoby niesamodzielne wymagające pomocy innych, mogą jednak zwrócić się o wsparcie do ośrodka pomocy społecznej w miejscu zamieszkania, o udzielenie pomocy.
Grażyna J. Leśniak
19.03.2022
Pomoc społeczna Prawo rodzinne Ubezpieczenia społeczne
Bałagan prawny, który panuje w kwestii nakładania kar administracyjnych, prowadzi do nadużyć i powoduje realne straty finansowe dla państwa i obywateli. Nie zawsze natomiast służy wyegzekwowaniu przestrzegania prawa. Bo np. firmy, nawet te, które np. muszą uzyskać zgodę na podwyższenie opłat czy taryf, kary za naruszenie prawa mogą legalnie odbić sobie na konsumentach.
Monika Sewastianowicz
19.03.2022
Administracja publiczna
Przyjmujący zamówienie naprawy łodzi żąda zapłaty i sąd ją zasądza, gdyż zamawiający odmówili zgody na wykonanie nieprzewidzianych wcześniej prac niezbędnych dla osiągnięcia uzgodnionego rezultatu umowy o dzieło. Należy to traktować jako odstąpienie od umowy przez pozwanych - stwierdził sąd drugiej instancji i uwzględnił powództwo o zapłatę.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
19.03.2022
Prawo cywilne Prawo gospodarcze
W przypadku sprzedaży nieruchomości nabytej do majątku wspólnego małżonków, podatnik ma prawo do odliczenia 1/2 kosztów uzyskania przychodu w postaci nakładów na budowę budynku dotyczących usług murarskich, ciesielskich, udokumentowanych rachunkami uproszczonymi. Rachunki te muszą jednak zawierać wszystkie elementy wymagane dla faktury. Skarbówka łagodnie podchodzi do tego tematu.
Wiesława Moczydłowska
19.03.2022
Domowe finanse PIT Doradca podatkowy
Uchodźcy opuszczający Ukrainę tracą dostęp do aktywów ulokowanych w swoim kraju, często nie mają wystarczających środków do życia - stwierdza Rzecznik Finansowy. I postuluje o zapewnienie uchodźcom co najmniej podstawowych i bezpiecznych usług bankowych, takich jak rachunek płatniczy, instrument płatniczy do rachunku, wsparcia finansowego, niezbędnego w obliczu trwającego konfliktu zbrojnego.
Krzysztof Sobczak
18.03.2022
Rynek i konsument Finanse Ukraina
W związku z obecną trudną sytuacją uchodźców z Ukrainy, Migam.org uruchomiło w trybie pilnym i na własny koszt usługę zdalnego tłumacza ukraińskiego języka migowego. - Chcielibyśmy zaoferować dostęp do tłumaczy jak najszerszej grupie podmiotów i instytucji. Przede wszystkim bezpośrednio odpowiedzialnych za przyjęcie uciekających przed wojną Ukraińców - mówi Paweł Potakowski z Migam.org.
Krzysztof Sobczak
18.03.2022
Administracja publiczna Ukraina

Ceny gazu przez kilka lat pod rządową kontrolą

Środowisko Rynek i konsument Domowe finanse
Do 2027 roku przedłużamy ochronę przed niekontrolowanym wzrostem cen gazu. Na tym rozwiązaniu skorzysta 7 mln gospodarstw domowych, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, a także jednostki takie jak szpitale, szkoły czy instytucje kultury - poinformował w piątek premier Mateusz Morawiecki. Wprowadzamy kolejne rozwiązania, dzięki którym więcej pieniędzy zostanie w portfelach Polaków - podkreślił.
Krzysztof Sobczak
18.03.2022
Środowisko Rynek i konsument Domowe finanse
Dopłata w wysokości 500 zł do każdego hektara użytków rolnych i 250 zł dopłaty do każdego hektara łąk i pastwisk w związku z wysokimi cenami nawozów - to elemety zapowiedzianej w piątek przez premiera Mateusza Morawieckiego tzw. tarczy antyputinowskiej. Premier podkreślił, że ma ona chronić "przed skutkami szantażu gazowego Putina" i wynikającymi z tego implikacjami gospodarczymi.
Krzysztof Sobczak
18.03.2022
Zbliża się termin składania deklaracji podatkowych za 2021 rok. To ostatnia możliwość dla samotnych rodziców, by skorzystać z preferencyjnych zasad rozliczenia swoich przychodów z dzieckiem. W przyszłym roku, stosujący tę preferencję, podatnicy będą mogli skorzystać jedynie z ulgi dla samotnych rodziców w wysokości 1500 zł. Nie będzie już możliwości rozliczenia PIT-u razem z dzieckiem.
Yurii Krasniuk
18.03.2022
Domowe finanse PIT
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku zdecydował w czwartek 17 marca br. o umorzeniu postępowania w sprawie dotyczącej zawrócenia do granicy irackiej rodziny. Powodem decyzji było wycofanie skargi przez zainteresowanych, ale Helsińska Fundacja Praw Człowieka uznaje tę deklarację za niewiarygodną, bo złożoną pod naciskiem Straży Granicznej, i zapowiada odwołanie do NSA. 
Krzysztof Sobczak
18.03.2022
Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Zdaniem rządu, proces rejestracji PESEL uciekinierów z Ukrainy przebiega sprawnie. Byłby sprawniejszy, ale wąskim gardłem jest niedobór sprzętu, przede wszystkim skanerów do odcisków palców. Ma je dopiero dostarczyć rząd. W oczekiwaniu na sprzęt, niektóre urzędy przeorganizowują pracę, oddelegowują do niej dodatkowych urzędników i tworzą systemy kolejkowe.
Robert Horbaczewski
18.03.2022
Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Polskie sądy rodzinne będą musiały zająć się tysiącami spraw dotyczących opieki nad ukraińskimi dziećmi. Wiele z nich przez granicę przedostało się z rodzicami, ale wielu towarzyszyły babcie, ciocie lub znajomi bez prawnych podstaw do sprawowania nad nimi pieczy. I choć w specustawie znalazły się chwalone przez prawników narzędzia, problem jest zasadniczy - wydziały rodzinne mogą tych nowych spraw nie udźwignąć.
Patrycja Rojek-Socha
18.03.2022
Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne Ukraina

Fiskus może posługiwać się dowodami z postępowań karnych

Prawo karne Ordynacja Doradca podatkowy Prawo gospodarcze
Dowody zebrane w postępowaniu karnym skarbowym, które potwierdzają istnienie w transakcjach między kontrahentami pustych faktur, mogą być wykorzystane przez skarbówkę w sprawach podatkowych. Fiskus nie może jednak tych dowodów ukrywać przed podatnikiem. To niedopuszczalne, ponieważ w ten sposób organ ogranicza prawo podatnika do obrony swoich praw.
Krzysztof Koślicki Wiesława Moczydłowska
18.03.2022
Prawo karne Ordynacja Doradca podatkowy Prawo gospodarcze
Jedną z kluczowych przyczyn powodujących w ostatnich latach osłabienie państwa i relacji europejskich jest konflikt odnoszący się do wymiaru sprawiedliwości, apelujemy o dokonanie koniecznych zmian w sądownictwie - napisała grupa sędziów Sądu Najwyższego. Jak podkreślają, w obliczu zagrożenia na arenie międzynarodowej, trzeba szybko zrezygnować z tego konfliktu.
Krzysztof Sobczak
17.03.2022
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Odejście Rosji z Rady Europy uderzy w ofiary nadużyć władzy

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
By uprzedzić decyzję o usunięciu z Rady Europy, władze Rosji zdecydowały o opuszczeniu tej organizacji. - Decyzja o opuszczeniu organizacji będącej głównym obrońcą praw człowieka i rządów prawa, a także wypowiedzenie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka stanowią tragedię dla ofiar nadużyć władzy w tym kraju - komentuje tę decyzję Amnesty International.
Krzysztof Sobczak
17.03.2022
Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Począwszy od 17 marca aż do 17 maja br. każdy może nabyć wojskowy sprzęt ochronny w celu przekazania go Ukrainie. Konieczne jest przy tym uzyskanie potwierdzenia oświadczenia końcowego użytkownika od przedstawicielstwa dyplomatycznego Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej. Chodzi m.in. o płyty opancerzone, metalowe, kamizelki kuloodporne.
Patrycja Rojek-Socha
17.03.2022
Ukraina
Atak Rosji na Ukrainę jest nielegalny - uznał w środę 16 marca br. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości (MTS) w Hadze - jednocześnie odrzucił rosyjskie zarzuty o ludobójstwo we wschodniej Ukrainie i wydał środek tymczasowy nakazujący Rosji wstrzymanie inwazji. Brak reakcji na to orzeczenie może skończyć się dla Rosji usunięciem z Organizacji Narodów Zjednoczonych.
Krzysztof Sobczak Monika Sewastianowicz
17.03.2022
Wymiar sprawiedliwości
Wprowadzony w stanie epidemii i nadal obowiązujący zakaz eksmisji może mieć negatywny wpływ na zapewnienie zakwaterowania uchodźcom wojennym z Ukrainy. Jest on nie tylko barierą w zwiększaniu podaży mieszkań, ale może także zniechęcać ich właścicieli do wynajmowania wolnych lokali - alarmuje rzecznik praw obywatelskich.
Renata Krupa-Dąbrowska
17.03.2022
Nieruchomości Ukraina
Jarosław Kaczyński zaproponował zorganizowanie misji pokojowej na terenie Ukrainy. Według wicepremiera ds. bezpieczeństwa powinna ona być chroniona przez siły zbrojne, a zorganizować ją powinno NATO lub Organizacja Narodów Zjednoczonych. Ze względów proceduralnych, ta kwestia pozostanie jednak raczej jedynie w sferze deklaracji. W każdym razie NATO jej nie zorganizuje, nie popierają pomysłu także USA i UE.
Monika Sewastianowicz Patrycja Rojek-Socha
17.03.2022
Ukraina
Trzech sędziów Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego powzięło wątpliwość, czy dla spełnienia przesłanki do nabycia prawa do emerytury pomostowej konieczne jest wykonywanie pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze po dniu wejścia w życie ustawy, po 31 grudnia 2008 r. przez okres przynajmniej miesiąca. W przepisach nigdzie nie jest zaznaczony czas konieczny do uzyskania takiej emerytury.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
17.03.2022
Emerytury i renty
Pomoc dla uchodźców z niepełnosprawnościami z Ukrainy w Polsce ma opierać się głównie na programie Rady Nadzorczej PFRON, który będzie wypełnieniem zapisów zawartych w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy. Nie wiadomo jednak, czy zostanie on uchwalony na najbliższym posiedzeniu 18 marca. A pomoc coraz bardziej potrzebna. Mają z niej skorzystać zarówno osoby indywidualne, jak i samorządy i organizacje pozarządowe.
Beata Dązbłaż
17.03.2022
Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Ukraina
Wiele kancelarii notarialnych od samego początku wojny na terenie Ukrainy deklaruje chęć bezpłatnej pomocy Ukraińcom, którzy szukają schronienia w Polsce. Obecnie najczęściej są to prośby o poświadczenie dokumentów, umowy i aktów notarialnych, mających istotne znaczenie z punktu widzenia zabezpieczenia bytu i umożliwienia pobytu i podjęcia pracy w Polsce.
Patrycja Rojek-Socha
17.03.2022
Prawo cywilne Prawnicy Ukraina
Prokurator Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze Karim Khan przyjechał w środę do Polski w związku ze śledztwem w sprawie zbrodni wojennych Rosji popełnianych na terenie Ukrainy. Spotkał się z ministrem sprawiedliwości, prokuratorem generalnym Zbigniewem Ziobro i wspólnie wizytowali punkt recepcyjny dla uchodźców przy przejściu granicznym w Medyce.
Krzysztof Sobczak
16.03.2022
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

MZ konsultuje nowe przepisy o żywieniu w szpitalach

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Odpowiednie żywienie pacjentów w szpitalu stanowi integralną część całego procesu leczenia, a właściwa ocena stanu odżywienia i wdrażanie odpowiedniego sposobu żywienia jest istotnym elementem zwiększenia szans chorych na wyzdrowienie, poprawę skuteczności leczenia oraz zmniejszenie ryzyka powikłań - taka idea przyświeca resortowi zdrowia w pracach nad nowymi zasadami w tej dziedzinie.
Krzysztof Sobczak
16.03.2022
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi na opóźnienia przy rozpoznawaniu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wniosków o rodzinny kapitał opiekuńczy. Ustawa przewiduje na to na dwumiesięczny termin. Rzecznik Praw Obywatelskich pyta ZUS o przyczynę tych opóźnień.
Robert Horbaczewski
16.03.2022
Pomoc społeczna
Organizacje zrzeszone w Komitecie Obrony Sprawiedliwości zaapelowały do organów Unii Europejskiej o podjęcie wszelkich działań w celu powstrzymania wyboru neo-KRS, ustanowienia nowego systemy dyscyplinarnego, usunięcia z Sądu Najwyższego neo-sędziów i przywrócenia praworządności. Jak stwierdzają, niepraworządna Polska nie będzie solidnym elementem wspólnego europejskiego systemu.
Krzysztof Sobczak
16.03.2022
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości