"Propozycje te są wynikiem analizy postulatów i dyskusji prowadzonej z władzami obu samorządów prawniczych od chwili objęcia w maju stanowiska ministra przez Borysa Budkę" - poinformował resort sprawiedliwości.

Czytaj: Warszawscy adwokaci pójdą pod MS ws. stawek>>>

Problem niskich stawek był jednym z tematów czwartkowych rozmów ministra Budki z przedstawicielami samorządów adwokackiego i radcowskiego. Na problem ten wskazywała w ostatnich tygodniach adwokatura. "Docierają do nas głosy adwokatów, którzy sugerują, że powinien zostać przeprowadzony strajk włoski, wstrzymanie wyznaczania adwokatów z urzędu, protesty pod kancelarią premiera" - mówił niedawno prawniczemu portalowi lex.pl prezes Naczelnej Rady Adwokackiej mec. Andrzej Zwara.

Adwokatura informowała w mediach, że np. za sprawę z zakresu prawa pracy adwokat otrzymuje 60 zł, dotyczącą ubezwłasnowolnienia - 240 zł, zaś rozwodową - 360 zł. Jak zaznaczano, kwoty te często nie są w stanie pokryć kosztów długotrwałych spraw.

"W najbliższych dniach zostaną skierowane do konsultacji projekty nowelizacji rozporządzeń w zakresie opłat za czynności adwokatów i radców prawnych. W pierwszej kolejności zmiany mają dotyczyć przede wszystkim stawek w sprawach wrażliwych społecznie do czasu wypracowania rozwiązań docelowych postulowanych przez oba środowiska prawnicze" - zapewnił resort sprawiedliwości w komunikacie wydanym po czwartkowym spotkaniu.

Jak powiedział PAP wiceprezes NRA mec. Jacek Trela, chodzi o sprawy z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, skargi na czynności komornika i eksmisje z lokali mieszkalnych. "Stawka 60 zł według wstępnego założenia ma być podniesiona o 200 proc. do 180 zł. W przyszłym tygodniu propozycja ma trafić do konsultacji i mam nadzieję, że jeszcze w lipcu zmiana będzie podpisana przez ministra" - powiedział.

"Z praktyki radcy prawnego wiem, że stawki za urzędowe sprawy z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych są wyjątkowo niskie. Myślę więc, że niektóre postulaty są do spełnienia, ale decyzje na pewno będą zapadać po namyśle i wszechstronnych analizach" - mówił przed tygodniem PAP minister sprawiedliwości Borys Budka.

MS poinformowało po spotkaniu z adwokatami i radcami, że - na dalszym etapie - grupa ekspertów składająca się z przedstawicieli resortu sprawiedliwości oraz samorządów adwokackiego i radcowskiego ma wypracować szczegółowe rozwiązania dotyczące projektów dwóch rozporządzeń w sprawach stawek adwokackich i radcowskich z urzędu i z wyboru. Prace grupy mają zostać zakończone do 31 lipca.

"Pierwsze spotkanie grupy wyznaczono na początek lipca. Liczymy, że jeszcze przed wyborami minister powinien zdążyć podpisać nowe rozporządzenia" - zaznaczył mec. Trela. (PAP)

mja/ gma/