Podjęta jednogłośnie przez Radę Miasta Zielona Góra uchwała w tej sprawie zakłada, że ulokowane na terenie parku nowe firmy zatrudniające co najmniej 200 pracowników będą zwolnione z tego podatku przez 10 lat.

Dla przedsiębiorców oznacza to wymierne korzyści. Na przykład w przypadku inwestora decydującego się na inwestycję na działce o powierzchni ok. 50 000 m kw. i budowę hali o powierzchni ok. 15 000 m kw. z samego gruntu w skali roku będzie to ok. 35 tys. zł oszczędności, a w przypadku hal fabrycznych nawet 280 tys. zł.

Tym samym wpływy do budżetu miasta byłyby umniejszone sumarycznie o ponad 300 tys. zł, jednak w tym samym czasie przy zatrudnieniu minimum 200 osób wpływy do tegoż budżetu z podatków PIT od nowo utworzonych miejsc pracy wyniosłyby ok. 650 tys. zł.

"Bilans jednoznacznie przemawia na rzecz wprowadzenia ulgi” - zaznaczył prezydent Kubicki.

Władze Zielonej Góry mają nadzieję, że podjęta uchwała przyczyni się do uatrakcyjnienia oferty inwestycyjnej miasta i regionu, co z kolei przełoży się na liczbę pozyskanych inwestycji i nowych miejsc pracy.

Ulgi dotyczą wszystkich inwestorów, niezależnie od kraju pochodzenia. Ważne, aby inwestycje były związane z budową zakładów produkcyjnych i zostały spełnione kryteria co do liczby zatrudnionych w nich osób.

Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny jest wspólną inwestycją Miasta Zielona Góra, Województwa Lubuskiego, Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Park ma wspierać rozwój gospodarczy miasta i regionu, m.in. poprzez tworzenie nowych miejsc pracy, przyciąganie inwestorów i współpracę z największą uczelnią.

Całkowita powierzchnia parku to prawie 168 ha. Z czego 123 ha zajmuje Park Przemysłowy, w całości objęty statusem specjalnej strefy ekonomicznej. Pozostałą część zajmuje Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Miasto Zielona Góra sukcesywnie uzbraja cały teren przeznaczony dla inwestorów. Dotychczas na ten cel wydano kilkadziesiąt milionów zł.

Pierwszą firmą, która w 2013 r. wybudowała w tym parku zakład, była spółka Darstal, zajmująca się obróbką odlewów z żeliwa i stali. W 2015 roku fabrykę otworzyła tam zielonogórska firma LUG Light Factory zajmująca się produkcją opraw i systemów oświetleniowych w technologii LED.

Obecnie w Lubuskim Parku Przemysłowo-Technologicznym działają trzy firmy, czwarta jest w budowie. Łącznie w zakładach tych pracuje ponad 500 osób.(PAP)

Dowiedz się więcej z książki
Podatki i opłaty dotyczące nieruchomości
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł