Temat podniesienia kwoty wolnej od podatku pojawiał się w ostatniej kampanii wyborczej. Projekt podniesienia kwoty wolnej od podatku do 8 tys. zł chce zgłosić prezydent elekt Andrzej Duda, w tym tygodniu rzeczniczka rządu Małgorzata Kidawa-Błońska poinformowała, że rząd również rozważa podwyższenie kwoty wolnej od podatku. Obecna kwota wolna od podatku to 3091 zł.

Zobacz: Rząd rozważa wyższą kwotę wolną od podatku >>

CBOS zapytał respondentów uważających wysokość obowiązującej kwoty wolnej od podatku za nieodpowiednią, ile powinna ona wynosić. Odpowiedzi wahały się od 600 zł do 70 tys. zł, przy czym jedynie 4 proc. podawało kwotę niższą od obowiązującej.

"Mniej więcej jedna czwarta wymieniła kwotę nieprzekraczającą 5 tys. zł i podobna liczba kwotę z zakresu od 5001 zł do 8 tys. zł, jedna czwarta wartość z przedziału od 8001 zł do 12 tys. zł, a blisko jedna czwarta była zdania, że kwota wolna od podatku powinna przekraczać 12 tys. zł. Średnia wartość kwoty wolnej od podatku podawanej przez respondentów wynosi ok. 10 498 zł, natomiast mediana (tzw. wartość środkowa) - 8 tys. zł" - czytamy w opracowaniu.

Jak wynika z analizy, większe oczekiwania co do kwoty wolnej od podatku – średnio rzecz biorąc – mają młodsi, mieszkający w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców, gorzej oceniający warunki materialne swoich gospodarstw domowych.

Zobacz: Sfinansowanie wyższej kwoty wolnej od podatku to duży koszt dla państwa >>

CBOS zapytał również respondentów o sposób rozliczania się z fiskusem. Zdecydowana większość Polaków deklaruje, że miała obowiązek rozliczyć się z podatku od dochodów osobistych za rok 2014, w tym 62 proc. zrobiło to samodzielnie, 20 proc. za pośrednictwem zakładu pracy lub ZUS. Pozostali respondenci twierdzą, że nie musieli płacić podatku, bądź nie złożyli PIT-u z innych powodów.

"W tym roku niespełna połowa podatników złożyła swoje zeznania podatkowe osobiście w urzędzie (46 proc.), choć jeszcze kilka lat temu – w roku 2011 – w ten sposób rozliczyła się zdecydowana większość spośród nich (76 proc.). Przed pięcioma laty niespełna co dziesiąty badany samodzielnie rozliczający się z fiskusem składał swoje zeznanie drogą elektroniczną (8 proc.), obecnie zaś odsetek ten wzrósł prawie pięciokrotnie i w ten sposób rozlicza się 38 proc. podatników. Na względnie stabilnym poziomie utrzymuje się natomiast odsetek podatników wysyłających swoje zeznanie podatkowe pocztą (obecnie 11 proc.)" - napisano w opracowaniu.

Osobiście w urzędzie najczęściej zeznania składają starsi ankietowani, w wieku powyżej 55 roku życia, mieszkający w miastach liczących 20–99 tys. mieszkańców, o niższych dochodach per capita, gorzej oceniający warunki materialne swoich gospodarstw domowych. Z kolei na wysyłanie PIT-ów
przez internet najczęściej decydują się badani w wieku 35–54 lata, mieszkający w miastach liczących 100–500 tys. mieszkańców, o wyższych dochodach per capita, bardziej zadowoleni z warunków materialnych swoich gospodarstw domowych.

Dla ponad połowy samodzielnie rozliczających się z urzędem skarbowym wypełnianie PIT-ów jest łatwe, dla mniej niż co trzeciego trudne, a co siódmy nie ma sprecyzowanego zdania w tej sprawie. Wypełniając formularz najchętniej korzystamy z pomocy rodziny lub znajomych lub programów komputerowych, rzadziej zasięgamy rady u fachowców.

Badanie przeprowadzono w dniach 14–20 maja br. na reprezentatywnej próbie liczącej 1048 osób. (PAP)