Zgodnie z projektem posłów PO przepisy, mające ukrócić wyprowadzanie przez firmy zysków za granicę, wejdą w życie 1 stycznia 2015 roku.

"Prace rozpoczynamy, po uzgodnieniu z marszałkiem Sejmu i Prezydium Sejmu, w czwartek" - powiedziała PAP Skowrońska. Jak mówiła, pierwsze czytanie ma się odbyć na posiedzeniu plenarnym Sejmu.

Na kolejnym posiedzeniu Sejmu (21-23 października) planowane są prace w komisji. "Na dzisiaj przyjmujemy, że trzecie czytanie zostanie zakończone 23 października" - mówiła posłanka PO.

Inicjatywa posłów PO wiąże się ze zbyt późnym opublikowaniem ustawy o opodatkowaniu firm działających w rajach podatkowych. Jak napisała w piątek "Rzeczpospolita", opóźnienie spowoduje, że nowe przepisy wejdą w życie z rocznym opóźnieniem.

Złożona w poniedziałek nowelizacja ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - jak podkreśliła Skowrońska - precyzyjnie określa termin wejścia w życie tych przepisów na 1 stycznia 2015 r.

Posłanka zaznaczyła, że każda ustawa podatkowa musi być opublikowana do końca listopada tak, aby został zachowany minimalny okres vacatio legis jednego miesiąca. Zapewniła, że w przypadku planowanej nowelizacji, okres ten zostanie zachowany. Aby tak się stało, ustawa musi zostać opublikowana do 30 listopada.

Z Sejmu ustawa trafia do Senatu, a następnie - o ile izba wyższa nie zgłosi poprawek - do prezydenta. Prezydent na podpisanie ustawy ma 21 dni.

Senat zbiera się na posiedzeniu w tym tygodniu; następne posiedzenia izby wyższej planowane są na 22 i 23 października oraz na 5 i 6 listopada.

W uzasadnieniu projektu czytamy, że pomimo skrócenia okresu vacatio legis w stosunku do podatników, do których znajdą zastosowanie przepisy o zagranicznych spółkach kontrolowanych, nie dojdzie do naruszenia wynikającej z art. 2 konstytucji zasady zaufania obywatela do państwa oraz zasady tzw. przyzwoitej legislacji, która wymaga od prawodawcy przewidzenia odpowiedniego vacatio legis przy wprowadzaniu zmian pociągających za sobą niekorzystne skutki dla sytuacji prawnej ich adresatów.

Skowrońska podkreśliła, że pojawiająca się w mediach kwota ponad 3 mld zł, jaką państwo miałoby stracić wskutek opóźnienia, nie była zawarta ani w ocenie skutków regulacji, ani nie została zapisana w budżecie na rok 2015. To, jaka kwota wpłynie do budżetu z tytułu wprowadzonych zmian, będzie wiadomo dopiero po tym, jak spółki złożą sprawozdania organom podatkowym - tłumaczyła Skowrońska.(PAP)