Rada nadzorcza PKO BP powołała pięciu nowych członków zarządu banku. Dołączą oni do wybranego wcześniej prezesa PKO BP Zbigniewa Jagiełło - poinformował PKO BP w komunikacie.

Członkami zarządu i jednocześnie wiceprezesami PKO BP zostaną: Piotr Stanisław Alicki, Bartosz Drabikowski, Jarosław Myjak, Jacek Obłękowski i Jakub Papierski.

Zgodnie z podjętymi uchwałami wyżej wymienione osoby zostały powołane do pełnienia wskazanych funkcji w PKO Banku Polskim na wspólną kadencję zarządu banku, która rozpocznie się z dniem odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia PKO Banku Polskiego SA zatwierdzającego sprawozdanie finansowe PKO BP za 2010 r. (PAP)