Jak poinformowała rzeczniczka prasowa UOKiK Małgorzata Cieloch, postępowanie przeciw Euro Bankowi z Wrocławia zostało wszczęte w kwietniu.

Wątpliwości UOKiK wzbudził brak precyzyjnych procedur w przypadku postępowania z klientami nieterminowo spłacającymi kredyt. W toku postępowania Urząd ustalił, że Euro Bank stosował we wzorcu umownym niedozwolone postanowienie dopuszczające podejmowanie działań windykacyjnych na koszt klienta, bez jasnego wskazania jak często może je stosować.

"Prezes UOKiK uznała, że brak określenia częstotliwości podejmowania przez bank określonych działań jest niezgodny z prawem i może skutkować ich nadużywaniem. Kredytodawca mógł dowolnie często wysyłać dłużnikowi wezwania do zapłaty (15 zł) oraz pobierać opłaty za windykacyjne wizyty terenowe (110 zł). Jednocześnie nie dając konsumentowi okazji do podjęcia stosownych działań i narażając go na nadmierne koszty. Ponadto brak jasnych procedur windykacyjnych utrudniał konsumentowi ustalenie ostatecznej kwoty do zapłaty" - napisano w komunikacie.

Na firmę nałożono karę w wysokości ponad 252 tys. zł. „Decyzja nie jest ostateczna. Przysługuje od niej odwołanie do sądu” – dodała Cieloch.

Jak poinformowała PAP specjalista ds. PR i komunikacji z Euro Banku Małgorzata Sokołowska, bank rozważa możliwość wniesienia, przysługującego mu zgodnie z ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów, odwołania w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. „Należy podkreślić, że Euro Bank doprecyzował kwestionowany zapis, już w trakcie prowadzonego przez UOKiK postępowania” – dodała.

Rzeczniczka podkreśliła, że jeżeli klient ma problem ze spłatą zadłużenia, powinien szybko poinformować o tym kredytodawcę, który może rozłożyć zobowiązanie na korzystniejsze raty, wydłużyć okres kredytowania lub umorzyć część odsetek i opłat.

„Warto pamiętać, że nie jesteśmy pozbawieni praw również w przypadku, gdy firmy windykacyjne stosują wobec nas niezgodne z przepisami praktyki lub groźby. Pamiętajmy, że tylko sąd może określić koszty postępowania egzekucyjnego i nakazać wyjawienie majątku. Co więcej rzeczy należące do dłużnika może zająć tylko komornik” – zaznaczyła Cieloch.

W razie zastrzeżeń do postępowania przedsiębiorcy w związku z windykacją wierzytelności konsumenci mogą liczyć na pomoc miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów. Bezpłatne porady udzielane są również pod numerem telefonu 0800 007 707 czynnym od pn. do pt. od 9.00 do 17.00.(PAP)