Projekt budżetu dla Pomorskiego został przyjęty w poniedziałek podczas sesji sejmiku województwa. Za jego przyjęciem głosowało 24 radnych koalicji PO i PSL, przeciwko było 7 radnych PiS.

W 2015 r. dochody województwa mają wynieść 765 mln zł i będą niższe o ok. 5 procent w porównaniu z 2014 r. W porównaniu z mijającym rokiem Pomorskie ma otrzymać o 40 mln zł niższą subwencję. Jak tłumaczył skarbnik województwa Henryk Halmann, niższe dochody związane są też z niższymi wpływami z funduszy unijnych.

„Kończy się realizacja projektów finansowanych z perspektywy 2007-2013, a realizacja inwestycji z nowej perspektywy 2014-2020 jeszcze może się nie zacząć” - powiedział skarbnik. Zaznaczył, że wpływy z podatków zostały oszacowane na podstawie prognozy przewidywanej w budżecie państwa. Ponad 80 proc. dochodów Pomorskiego stanowią udziały w podatkach CIT i PIT (ponad 307 mln zł) i dotacje celowe.

Wydatki oszacowano na 786 mln zł. 36 proc. tej kwoty ma być wydane na inwestycje. Najwięcej - na transport, przede wszystkim na zakup pojazdów szynowych do obsługi budowanej Pomorskiej Kolei Metropolitalnej (75 mln zł) oraz zakup czterech pojazdów trakcyjnych do obsługi trasy Malbork-Grudziądz (46 mln zł). Na realizację pierwszego etapu projektu kompleksowego zabezpieczenia przeciwpowodziowego Żuław przewidziano 25 mln zł. Na przebudowę dróg wojewódzkich na Powiślu i na rozbudowę układów drogowych w Sierakowicach i w Pruszczu Gdańskim zaplanowano łącznie prawie 55 mln zł. W budżecie przewidziano też pieniądze na przygotowanie dokumentacji inwestycji drogowych w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.

Zobacz: Samorządy coraz sumienniej przygotowują budżety >>

Generalnie, jak tłumaczy Halmann, najwięcej planuje się przeznaczyć na transport – 386 mln zł (49,1 proc.), w tym - oprócz inwestycji - m.in. na bieżące utrzymanie dróg i przebudowę mostu w Tczewie - 108 mln zł. Ponad 227 mln zł ma być przeznaczone na pasażerskie przewozy kolejowe, w tym 101 mln zł to dotacja do przewozów kolejowych.

Prawie 10 proc. (77,8 mln zł) ma być przeznaczone na administrację publiczną, niewiele mniej otrzymają kultura i sport – 76,9 mln zł (w tym 68 mln zł dla instytucji kultury). Na rolnictwo – 75,3 mln zł, ochronę zdrowia i politykę społeczną – prawie 55 mln zł. Na oświatę i edukację ma być wydane 39 mln zł.

Skarbnik wyjaśnił, że deficyt budżetowy w wysokości prawie 21 mln zł zostanie pokryty z tzw. wolnych środków. „Województwo po raz trzeci z rzędu nie bierze kredytu na pokrycie deficytu, lecz finansuje go wolnymi środkami” – dodał. Podał, że dług województwa na koniec 2015 r. ma wynosić 322,6 mln zł. Ostatnia rata ma być spłacona w 2027 r. Poinformował, że indywidualny wskaźnik zadłużenia dla Pomorskiego wynosi 14,2 proc., przy dopuszczalnym poziomie prawie 16 procent. „Jest bardzo bezpiecznie” – ocenił.

Wicemarszałek województwa Ryszard Świlski tłumaczył, że transport jest priorytetem dla władz regionu, zwłaszcza w zakresie połączeń komunikacyjnych regionu z Trójmiastem. Ocenił, że „przyszły rok będzie przełomowym momentem w budowie zintegrowanego systemu transportowego na Pomorzu”. Jako przykład podał rozwój Szybkiej Kolei Miejskiej (SKM) w aglomeracji trójmiejskiej i Pomorskiej Kolei Metropolitalnej (w regionie) oraz rozbudowę i poprawę stanu dróg w Pomorskiem (główne inwestycje to drogi wojewódzkie w Pruszczu Gdańskim, Sierakowicach i Celbowie).

Budżet nie rozwiązuje podstawowych problemów pozwalających na rozwój regionu – tak radny PiS Jerzy Barzowski tłumaczył głosowanie klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości przeciwko projektowi. Jak wyjaśnił, chodzi o wysokie bezrobocie, zwłaszcza na obrzeżach województwa. „To przez ostatnie 15 lat nie zostało w żaden sposób rozwiązane”- dodał. Krytycznie ocenił też plan wydatków przewidzianych na rozwój transportu w regionie. (PAP)

bls/ gma/