Ściągalność podatku od towarów i usług wyniosła 94 proc. wobec 94,9 proc., podatku dochodowego od osób fizycznych - 94,9 proc. wobec 95,7 proc., a od osób prawnych - 97,3 proc. wobec 97,4 proc. na koniec II kwartału 2011 roku. (PAP)