Istniejący podatek od nieruchomości jest jednym z narzędzi mogących przyczyniać się do realizacji polityki miejskiej.

Przedstawiona przez MRR na początku czerwca br. pierwsza wersja „Założeń KPM” w żadnym wypadku nie przesądzała, czy i w jakim kierunku powinny pójść zmiany w systemie tego podatku. W tym zakresie nie poczyniono żadnych wiążących ustaleń.

- Zakończyliśmy konsultacje założeń Krajowej Polityki Miejskiej. W najbliższym czasie przedstawimy nową wersję tego dokumentu, z której będzie jasno wynikać, że nie zostaną wprowadzone żadne nowe podatki od nieruchomości - podkreśla wiceminister rozwoju regionalnego Marceli Niezgoda.

"Założenia Krajowej Polityki Miejskiej" zawierają jedynie kierunkowe propozycje, będące podstawą do opracowania właściwego dokumentu, czyli projektu "Krajowej Polityki Miejskiej".

KPM, jako dokument strategiczny, również będzie poddawana szerokim konsultacjom społecznym. Liczymy, że w toku konsultacji wypracowane zostaną takie rozwiązania, które będą stanowiły optymalną odpowiedź na wyzwania stojące przed obszarami miejskimi.(PAP)