Fitch Ratings potwierdził we wtorek ratingi Małopolski dla zadłużenia w walucie zagranicznej na poziomie „A-”, dla zadłużenia w walucie krajowej na poziomie „A” oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie „AA+(pol)”.

Według agencji potwierdzenie ratingów odzwierciedla mocne wyniki operacyjne i budżetowe Małopolski wynikające z dobrego zarządzania strategicznego i finansowego. Ratingi uwzględniają również umiarkowane zadłużenie, mocne wskaźniki długu oraz dobrą płynność.

Ratingi biorą pod uwagę także ryzyko pośrednie wynikające z sektora ochrony zdrowia, który może wymagać wsparcia finansowego ze strony województwa w średnim okresie.

Zgodnie z budżetem na 2015 r. przyjętym pod koniec stycznia przez sejmik województwa, Małopolska będzie miała dochody na poziomie 1,072 mld zł i 1,183 mld zł wydatków. Na inwestycje przeznaczono w tym roku ponad 450 mln zł.

Jak zaznaczył marszałek województwa małopolskiego Marek Sowa, budżet realizuje Strategię Rozwoju Województwa Małopolskiego do 2020 roku i przewiduje kontynuację wykorzystania funduszy europejskich z kończącej się perspektywy finansowej UE oraz nowej na lata 2014-2020. Jego założenia zostały oparte na wskaźnikach makroekonomicznych zawartych w budżecie państwa. (PAP)

rgr/ jbr/