Energa odkupiła od MSP akcje dwóch spółek z grupy: Energi-Operator oraz Energi Elektrownie Ostrołęka. Łączna wartość transakcji to 585,62 mln zł - poinformował resort skarbu.

Energa odkupiła 87 mln 811 tys. 853 akcji Energi Operator za 568,14 mln zł zł oraz 977 tys. 347 akcji spółki Energa Elektrownie Ostrołęka za 17,5 mln zł.

"Skarb Państwa stał się właścicielem akcji obydwu spółek w wyniku realizacji procesu konwersji w energetyce. Proces ten prowadzony był do sierpnia 2010 r. i polegał na zamianie akcji tzw. +spółek parterowych+ wchodzących w skład grupy energetycznej na akcje spółek konsolidujących. W sektorze energetycznym jest to już druga tego typu transakcja w ostatnim półroczu – w grudniu 2010 r. PGE w ramach porządkowania swojej struktury odkupiła akcje trzech spółek wchodzących w skład jej grupy" - podało MSP.

"Ponadto w podpisanej dziś umowie Energa złożyła ofertę nabycia od MSP akcji, których Skarb Państwa stanie się w przyszłości właścicielem, w związku z realizacją procesu konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego. Takie przypadki będą miały miejsce np. ze względu na nie objęcie akcji przez wszystkich uprawnionych pracowników lub ich spadkobierców" - dodano.(PAP)