Od stycznia 2024 roku wyższe kary finansowe za przestępstwa i wykroczenia skarbowe

Prawo karne Ordynacja Doradca podatkowy

Od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. kara grzywny wyniesie od 424,20 zł do 84 840 zł. Od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. będzie to kwota od 430 zł do 86 000 zł. Wzrost kar ma związek z podwyższeniem wysokości minimalnego wynagrodzenia. Od stycznia 2024 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie z 3600 zł do 4242 zł, a od 1 lipca 2024 r. do 4300 zł - pisze Ewa Szymańska, adwokat w BWHS Wojciechowski Springer i Wspólnicy.

30.12.2023

Od pierścionka zaręczynowego czasami trzeba zapłacić podatek

Domowe finanse Doradca podatkowy Podatek od spadków i darowizn

W przedwojennej Polsce przyjmowało się, że wartość pierścionka zaręczynowego powinna odpowiadać trzymiesięcznym zarobkom narzeczonego. Przekładając tę wartość na dzień dzisiejszy, mając na uwadze, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wynosi w Polsce w 2023 roku „na rękę” 2.709,48 zł, należy zwrócić uwagę na niezbyt romantyczny aspekt podatkowy - pisze Zofia Gajewska, adwokat. 

25.12.2023

Wniesienie darowizny w postaci przedsiębiorstwa do fundacji rodzinnej bez VAT

Domowe finanse Doradca podatkowy Fundacja Rodzinna

Wniesienie przez podatnika darowizny w postaci przedsiębiorstwa do fundacji rodzinnej nie będzie podlegać opodatkowaniu VAT. Fundacja rodzinna nie będzie miała obowiązku korekty naliczonego podatku od towarów i usług, jeśli środki trwałe nabyte w drodze darowizny przedsiębiorstwa będą wykorzystywane wyłącznie do działalności opodatkowanej. Korekty VAT dokonuje się, jeśli dojdzie do zmiany przeznaczenia nabytego majątku. Potwierdza to skarbówka i eksperci.

22.12.2023

Jak rozliczyć VAT przy sprzedaży dzieł sztuki

VAT Doradca podatkowy

Jednym z ważnych elementów wpływającym na dochodowość transakcji w branży artystycznej jest sposób ich opodatkowania. Przepisy VAT przewidują możliwość zastosowania obniżonej stawki (obecnie 8 proc.), ale pod pewnymi warunkami. Wyjaśniamy, kiedy można skorzystać z preferencyjnej stawki VAT przy sprzedaży dzieł sztuki - piszą Małgorzata Łodzińska-Tchórznicka i Konrad Maciejewski z ENODO.

07.12.2023

Zwrot kosztów za prywatne auto wciąż budzi wątpliwości podatkowe

PIT Doradca podatkowy

Podatnicy mają wątpliwości, czy powstaje przychód z tytułu zwrotu kosztów używania samochodu prywatnego w celach służbowych w jazdach lokalnych. Organy podatkowe wydają rozbieżne interpretacje, a sądy rozbieżne orzeczenia. Eksperci uważają, że pomóc mogłaby uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego podjęta w siedmioosobowym składzie w celu wyjaśnienia przepisów prawnych, których stosowanie wywołuje rozbieżności w orzecznictwie.

07.12.2023

Informacja o strategii podatkowej - obowiązek jest, ale nie działa

CIT Doradca podatkowy

Największe spółki muszą do końca roku poinformować opinię publiczną o realizowanej przez nie strategii podatkowej. Dotychczas większość z nich realizowała ten obowiązek w minimalnym zakresie, na co pozwala literalne brzmienie przepisów. Przedsiębiorcy obawiają się też, że z ich publikacji skorzysta głównie konkurencja. Ministerstwo Finansów dostrzegło, że przepisy nie działają tak jak zakładano, a eksperci postulują zmiany.

06.12.2023

Świąteczny prezent od kontrahenta może być z podatkiem

CIT PIT VAT Doradca podatkowy

Wydatki na świąteczne prezenty dla kontrahentów mogą być kosztem uzyskania przychodu tylko wówczas, gdy nie mają reprezentacyjnego charakteru. A to oznacza, że nie można odliczyć kosztów zakupu koszy prezentowych czy alkoholi. Z kolei obdarowany kontrahent powinien, co do zasady, zapłacić PIT od upominku – sposób rozliczenia zależy od tego, czy prezent otrzymuje osoba prawna, indywidualny przedsiębiorca, czy też osoba nieprowadząca działalności gospodarczej.

05.12.2023

Dr Matarewicz: Rządowy projekt zmian w zakresie opłaty cukrowej nie ma uzasadnienia merytorycznego

Doradca podatkowy Finanse

Trudno doszukać się logiki w dyskryminującym podejściu do suplementów diety zawierających cukier lub syrop glukozowo-fruktozowy. Nie wiedzieć czemu syrop fruktozowy, tj. cukier pochodzący z owoców, ma być traktowany inaczej niż maltoza, czyli cukier słodowy. Wszystko to sprawia wrażenie pobudek ideologicznych, a nie uzasadnienia merytorycznego - pisze dr Jacek Matarewicz, adwokat, doradca podatkowy, partner w Kancelarii Tomczykowska & Tomczykowski.

04.12.2023

Szkolenie powiązane z branżą lub zawodem bez VAT

VAT Rachunkowość Doradca podatkowy

Świadczone przez spółkę szkolenia będą korzystały ze zwolnienia z VAT, wówczas gdy nabyte w trakcie szkolenia umiejętności pozostają w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem uczestników szkolenia i mają na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Z dokumentów musi jednak jednoznacznie wynikać, że szkolenie jest finansowane ze środków publicznych. Potwierdza to skarbówka i eksperci.

30.11.2023

Podatek od przychodów z budynków - problemów jest tak wiele, że lepiej go uchylić

CIT Doradca podatkowy

Przedsiębiorcy chcą uchylenia podatku od przychodów z budynków. Zarzucają mu liczne wady i nieproporcjonalne koszty poboru w stosunku do korzyści budżetu państwa. Dodatkowo skarbówka - jak podkreślają - rozszerza zakres podmiotów objętych tą daniną, żądając jej zapłaty od branży hotelarskiej. Orzecznictwo jest niejednolite, jednak w ostatnich korzystnych dla przedsiębiorców wyrokach NSA orzekł, że danina nie dotyczy hoteli.

28.11.2023

Czego polska branża IT oczekuje od systemu podatkowego

CIT PIT Doradca podatkowy

Wszelkie zachęty podatkowe powinny prowadzić do osiągnięcia określonych celów ustawodawcy. Jednym z nich powinno być pozostawienie wytwarzanej przez ekspertów technologii w Polsce. Czy jest to zatem czas na wprowadzenie kwalifikowanych, korzystniejszych niż dotychczasowe, zachęt podatkowych dla polskiej branży IT - piszą dr Piotr Sekulski i dr Piotr Mijal.

27.11.2023

Gmina nie zapłaci VAT od aportu do spółki komunalnej

VAT Doradca podatkowy Nieruchomości

Gmina nie działa w charakterze podatnika VAT, wnosząc aportem nieruchomość do spółki komunalnej, w której posiada 100 proc. udziałów. Celem transakcji jest bowiem realizacja gminnego programu mieszkaniowego. Gmina nie zapłaci więc VAT od tej operacji - orzekł WSA w Gdańsku. To już kolejny wyrok korzystny dla samorządów, które może doprowadzić do zmiany praktyki organów podatkowych.

24.11.2023

Definicja działalności badawczo-rozwojowej - fiskus odmawia interpretacji

CIT PIT Doradca podatkowy

W przypadku, gdy przepis prawa podatkowego odsyła bezpośrednio do przepisów ustaw pozapodatkowych, organy podatkowe są zobowiązane do tego, aby się do nich ustosunkować. Tak wynika z jednolitej linii orzeczniczej sądów administracyjnych, która ukształtowała się w wyniku odmowy przez organy podatkowe wydawania interpretacji podatkowych. Organy z tą linią się jednak nie zgadzają, a proces odmowy wydawania interpretacji trwa nadal. Z tym problemem obecnie borykają się podatnicy występujący o interpretację przepisów prawa podatkowego w zakresie działalności badawczo-rozwojowej.

21.11.2023

Powstało tylko 21 grup VAT - nowe przepisy bez sukcesu

VAT Rachunkowość Doradca podatkowy

Od 1 stycznia 2023 r. zarejestrowano zaledwie 21 grup VAT, złożonych łącznie z 70 podmiotów – wynika z danych Ministerstwa Finansów. Eksperci przyznają, że to bardzo mało. Mimo że możliwość tworzenia grup miała uprościć rozliczenia i poprawić płynność finansową, przedsiębiorców zniechęcają skomplikowane przepisy i ryzyko sporów. Grupy VAT nie rozwiążą też problemów samorządów terytorialnych, które dotychczas - przez niekorzystne interpretacje - założyły ich tylko cztery.

21.11.2023

Odpisy aktualizujące należności uwzględnione w korekcie wstępnej

CIT Rachunkowość Doradca podatkowy

Odpisy aktualizujące należności mogą być ujęte w ostatnim zeznaniu podatnika CIT przed przejściem na estoński CIT jako koszty podatkowe. Fiskus rozstrzygnął na korzyść podatników istotny problem związany ze sporządzaniem korekty wstępnej - pisze Izabella Trochimczuk, doradca podatkowy, zastępca dyrektora departamentu księgowości w Kancelarii Podatkowej Skłodowscy.

20.11.2023

Lewandowicz: Podatnicy nie są przygotowani do obligatoryjnego stosowania KSeF

VAT Rachunkowość Doradca podatkowy KSeF

Część przepisów o KSeF wymaga nowelizacji. Potrzebna jest też zmiana filozofii systemu – powinien on być przyjazny dla podatnika, łatwy w obsłudze, dający mu namacalne korzyści. W obecnym wydaniu jest to narzędzie, które ma służyć przede wszystkim administracji skarbowej, wprowadzane bez liczenia się z podatnikami - mówi Leszek Lewandowicz, doradca podatkowy, sekretarz Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

17.11.2023

WSA: Nie można wymagać, by klient wyręczył pełnomocnika

Prawnicy Ordynacja Doradca podatkowy Administracja publiczna

Profesjonalny pełnomocnik nagle zachorował, przez co nie dotrzymał terminu do wniesienia odwołania. Organ podatkowy nie chciał przywrócić terminu do dokonania tej czynności, ponieważ twierdził, że strona mogła osobiście złożyć pismo. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku uchylił wydane w tej sprawie rozstrzygnięcie i podkreślił, że skoro strona ustanowiła pełnomocnika, to miała prawo oczekiwać, że to on będzie dokonywał czynności procesowych.

15.11.2023

Fiskus znów ogranicza ulgę termomodernizacyjną na nowe domy

Domowe finanse PIT Doradca podatkowy

Właściciel nowego domu nie odliczy wydatków na fotowoltaikę i energooszczędne ogrzewanie. Dyrektor KIS stwierdził w najnowszej interpretacji, że w nowym budynku nie ma czego modernizować, więc ulga się nie należy. Najpierw w marcu 2023 r. fiskus złagodził podejście do ulgi, wycofując się z warunku oddania do użytku. Teraz wprowadza dodatkowe wymogi, które - jak zaznacza większość ekspertów - są nieracjonalne i nie wynikają z przepisów.

13.11.2023

Umowa koalicyjna: PIT kasowy i przewidywalność systemu podatkowego

Finanse publiczne PIT Rachunkowość Doradca podatkowy Finanse

Koalicja zamierza jak najszybciej doprowadzić do powrotu przewidywalności w systemie podatkowym i dialogu z przedsiębiorcami - wynika z umowy koalicyjnej. Wprowadzona zostanie zasada minimum sześciomiesięcznego vacatio legis dla zmian w prawie podatkowym. Planowane jest też wprowadzenie kasowej metody rozliczania PIT przed przedsiębiorców.

10.11.2023

Podatek minimalny coraz bliżej, ale przedsiębiorcy chcą jego uchylenia

CIT Doradca podatkowy Finanse

Już od 1 stycznia 2024 roku przedsiębiorcy będą stosować - po dwuletnim okresie zawieszenia - przepisy o minimalnym podatku dochodowym. Bliska zmiana rządu sprawia jednak, że wraca dyskusja o uchyleniu tych przepisów. Ich przeciwnicy argumentują, że skomplikowany wzór obliczenia daniny oraz szeroki katalog wyłączeń sprawią, że łatwo będzie o spory. Zaś koszty administracyjne związane z obliczeniami przewyższą spodziewane korzyści dla budżetu.

09.11.2023