Innowacyjne ulgi to niewykorzystany potencjał - potrzebne są zmiany

CIT PIT Doradca podatkowy

Zainteresowanie nowymi, dostępnymi od 2022 r., ulgami na innowacje jest na razie niskie. Aby to zmienić, potrzebne jest podniesienie limitów odliczeń, wydanie przez Ministerstwo Finansów objaśnień dotyczących ich stosowania oraz wydawanie przez dyrektora KIS interpretacji, które dadzą podatnikom rzeczywistą ochronę. Takie wnioski wynikają z II edycji raportu firmy doradczej Grant Thornton „Ulgi na innowacje”.  

19.09.2023

Zawód doradcy podatkowego to ciągłe wyzwanie

Doradca podatkowy

Zmiany w podatkach stały się czymś stałym. Zaczynamy się dziwić, gdy jest jakiś miesiąc bez większych zmian przepisów. Jednak doradcy podatkowi świetnie się do tych zmian przygotowują. Zauważalna staje się też wąska specjalizacja w niektórych zagadnieniach podatkowych – mówi Krystyna Waga, przewodnicząca Komisji Doskonalenia Zawodowego i Szkoleń Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

12.09.2023

Ulga termomodernizacyjna także przed formalnym zezwoleniem na użytkowanie budynku

PIT Doradca podatkowy

Przedstawienie przez podatnika wszelkiego dowodu, z którego będzie wynikało, że budynek mieszkalny jednorodzinny spełnia swoją funkcję, daje mu prawo do ulgi termomodernizacyjnej. Brak formalnej zgody na użytkowanie budynku nie wyklucza bowiem istnienia budynku w rozumieniu ustawy Prawo budowlane. Potwierdza to skarbówka w niedawnej interpretacji. To istotne złagodzenie jej dotychczasowego stanowiska.

08.09.2023

Potwierdzenie sald to jedna z metod inwentaryzacji

Rachunkowość Doradca podatkowy

Stany składników aktywów i pasywów wykazane w księgach rachunkowych podlegają okresowej weryfikacji przez ich porównanie ze stanem faktycznym. Sprawdzenie danych rachunkowości następuje w drodze inwentaryzacji. Jednym ze sposobów jej przeprowadzenia jest uzyskanie potwierdzeń prawidłowości stanu.

07.09.2023

Interpretacje podatkowe wciąż potrzebne, ale trudno je uzyskać

Ordynacja Doradca podatkowy Prawo gospodarcze

Krajowa Informacja Skarbowa wydała w I półroczu 2023 r. 11,8 tys. interpretacji podatkowych oraz 4,5 tys. innych rozstrzygnięć: w tym 2,7 tys. postanowień o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia oraz 1,2 tys. odmów wydania interpretacji - wynika z raportu Podatkowy Rollercoaster. Eksperci zwracają uwagę, że negatywnym zjawiskiem są wciąż interpretacje warunkowe. Niepokoi też brak pewności, czy nie wzrosną opłaty.

06.09.2023

Koniec z podwójnymi fakturami przy zaliczkach

VAT Doradca podatkowy

Od 1 września 2023 roku podatnicy nie muszą już wystawiać faktur zaliczkowych, jeśli całość lub część zapłaty otrzymają w tym samym miesiącu, w którym dokonali dostawy. Wystarczy jedna faktura końcowa. Celem nowych przepisów jest uproszczenie rozliczeń, ale też dostosowanie do wymogów obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur. Od 1 września faktura korygująca musi też zawierać numer KSeF korygowanej faktury. 

01.09.2023

Zostały już zarejestrowane 64 fundacje rodzinne

Doradca podatkowy Fundacja Rodzinna

Od 22 maja 2023 r. fundatorzy złożyli 294 wnioski o rejestrację fundacji rodzinnych. Dotychczas zarejestrowane zostały 64 fundacje - wynika z danych uzyskanych przez firmę doradczą Quidea w Sądzie Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim. Zdaniem ekspertów dane potwierdzają duże zainteresowanie tym rozwiązaniem.

31.08.2023

Kupujący pierwsze mieszkanie na rynku wtórnym nie zapłacą już PCC

Domowe finanse Doradca podatkowy Nieruchomości PCC

31 sierpnia wchodzą w życie zmiany w podatku od czynności cywilnoprawnych, które będą korzystne dla osób kupujących pierwsze mieszkanie na rynku wtórnym. Dzięki zwolnieniu z PCC zaoszczędzą od kilku do nawet kilkunastu tysięcy złotych podatku. Ta sama ustawa wprowadza też jednak od 1 stycznia 2024 r. zmiany, które uderzą w inwestorów - dodatkowy podatek od zakupu szóstego i kolejnego mieszkania.

31.08.2023

Rolnik ryczałtowy, który prowadzi pensjonat dla koni, jest zwolniony z VAT

VAT Doradca podatkowy

Zwolniona z VAT jest dostawa produktów rolnych dokonywana przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie przez niego usług rolniczych. Prawo do zastosowania zwolnienia od podatku dla prowadzenia pensjonatu dla koni, jako usługi świadczonej w ramach działalności rolniczej, przysługuje wyłącznie rolnikowi ryczałtowemu, po spełnieniu innych, ustawowo wymaganych przesłanek.

30.08.2023

Nowa rzeczywistość MDR: Przedmiot kontroli czy mechanizm do typowania kontroli?

Ordynacja Doradca podatkowy Compliance

Odwieszenie terminów raportowania w zakresie tzw. schematów krajowych i tym samym przywrócenie funkcjonowania pełnego systemu MDR to dobra okazja na dokonanie wewnętrznej weryfikacji w tym zakresie. Chodzi nie tylko o „wyłapanie” zaległych schematów, ale także sprawdzenie, czy wewnętrzne procedury i mechanizmy pozwalają na bieżącą realizację obowiązków – piszą dr Łukasz Samojłowicz i Michał Seweryn z KPMG w Polsce.

30.08.2023

Przepisów brak, ale platformy powinny już zbierać dane o sprzedających w internecie

Doradca podatkowy RODO Prawo unijne

Operatorzy platform internetowych już na początku 2024 roku powinni przekazać szefowi KAS raport o sprzedawcach za 2023 r. Taki obowiązek wynika z dyrektywy UE. Problem w tym, że projekt ustawy wdrażającej nie został nawet przyjęty przez rząd. Zaś prezes UODO już wcześniej zgłaszał wątpliwości, czy przyjęte w projekcie rozwiązania nie „generują ryzyka dla prywatności i danych osobowych”.

30.08.2023

Krajowa Izba Radców Prawnych ponownie zajmie się formą "radczyni prawna"

Prawnicy Doradca podatkowy

Do Krajowej Izby Radców Prawnych jak również Komisji Etyki i Wykonywania Zawodu ponownie trafił wniosek dotyczący dopuszczalności używania formy "radczyni prawna". Jego autor, dr Piotr Cybula, zwraca uwagę, że mimo wcześniejszej negatywnej opinii samorządu, zwrot "radczyni prawna" pojawia się zarówno na stronie internetowej KIRP, jak i na stronach internetowych okręgowych izb radców prawnych.

29.08.2023

Pat w rozliczeniu białych certyfikatów. Wszystko przez sprzeczne interpretacje fiskusa

Finanse samorządów VAT Doradca podatkowy

Dyrektor KIS odpowiada gminom, że otrzymanie od wykonawcy pieniędzy ze sprzedaży białych certyfikatów nie podlega VAT i gminy nie muszą wystawiać faktur. Z kolei wykonawcom odpowiada zupełnie coś innego – że gminy muszą wystawiać im faktury. Fiskus znów wydaje odmienne interpretacje dla dwóch stron umowy, mimo iż kwestia ta została rozstrzygnięta przez Naczelny Sąd Administracyjny. To duży problem dla samorządów.

29.08.2023

Ponowna kontrola podatkowa tych samych rozliczeń jest niedopuszczalna

Ordynacja Doradca podatkowy

Termin na przekształcenie kontroli w postępowanie podatkowe wynosi sześć miesięcy. Jeżeli organ podatkowy tego nie dokona, nie będzie mógł wydać decyzji i zakwestionować rozliczeń podatkowych podatnika. Przepisy nie regulują jednak sytuacji ponownej kontroli podatkowej tych samych rozliczeń. Potwierdził to niedawno wojewódzki sąd administracyjny - piszą Marta Smolorz-Mikuła i Piotr Solka z Deloitte Legal.

28.08.2023

Rozliczenie podatku u źródła znów pełne pułapek

CIT PIT Doradca podatkowy

Zaledwie po roku od złagodzenia przepisów dotyczących rozliczenia podatku u źródła, podatnicy muszą przygotować się na ponowne ich zaostrzenie. Chodzi o warunki niepobierania przez płatnika podatku od odsetek i dyskonta od listów zastawnych oraz obligacji notowanych na rynku regulowanym albo w alternatywnym systemie obrotu. Od 2024 r. nie będzie można skorzystać z automatycznego wyłączenia obowiązku poboru podatku, a przepisy zmienią się na niekorzyść bez okresu przejściowego.

28.08.2023

Oszuści udają pracowników skarbówki i wyłudzają dane

Domowe finanse Doradca podatkowy

Uwaga na połączenia z numerem 801 055 055. W trakcie rozmowy oszuści próbują uzyskać informację o uzyskiwanym wynagrodzeniu za pracę i numerze rachunku bankowego podatnika, na który jest ono wypłacane. Krajowa Informacja Skarbowa i urzędy skarbowe nie prowadzą telefonicznej weryfikacji rozliczeń pracodawców i nie zbierają w ten sposób informacji o dochodach podatników.

26.08.2023

Samorząd odpowie, czy doradczyni podatkowa nie narusza zasady etyki

Prawnicy Doradca podatkowy

Do Komisja Ochrony Zawodu, Etyki i Spraw Wewnątrzkorporacyjnych przy Krajowej Radzie Doradców Podatkowych wpłynęło pytanie, czy używanie żeńskiej formy „doradczyni podatkowa” nie narusza zasad etyki zawodu doradcy podatkowego. Wcześniej za stosowaniem formy „adwokatka” opowiedział się samorząd zawodowy adwokatów. Natomiast samorząd radcowski uznał, że jedyną akceptowalną nazwą zawodu jest „radca prawny”.

26.08.2023

Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości po wyroku TK jeszcze mniej pewne

Podatki i opłaty lokalne Doradca podatkowy

Chociaż uznany za niekonstytucyjny przepis definiujący budowle ma przestać obowiązywać dopiero za półtora roku, to już pojawiło się orzecznictwo zawierające wytyczne Trybunału Konstytucyjnego. Eksperci zwracają uwagę, że po wyroku TK konieczne jest stosowanie klauzuli rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika. Podatnicy mają również możliwość ubiegania się o zwrot nienależnie zapłaconego podatku.

25.08.2023

Zmian podatkowych nieco mniej, ale rośnie liczba kontroli

Rachunkowość Doradca podatkowy Finanse Polski Ład

W pierwszym półroczu 2023 r. doradcy podatkowi i księgowi mogli nieco odetchnąć po wyjątkowo trudnym 2022 r., jednak zmian podatkowych nie brakowało. Dotyczyły one głównie porządkowania przepisów Polskiego Ładu oraz wprowadzenia fundacji rodzinnej. Przedsiębiorcy muszą przygotować się na większe zainteresowanie fiskusa ich rozliczeniami - rośnie liczba kontroli podatkowych i celno-skarbowych. Takie m.in. wnioski wynikają z najnowszej edycji raportu Podatkowy Rollercoaster.

24.08.2023

Polskie podatki czyli niezłe kwiatki

CIT PIT Doradca podatkowy

Kocha, nie kocha, kocha… Podejście Krajowej Informacji Skarbowej do kosztów uzyskania przychodów coraz bardziej przypomina wróżenie z kwiatka. Raz jakiś wydatek można odliczyć, innym razem już nie. Problem mają zwłaszcza drobni przedsiębiorcy, którzy toczą spory o ustalenie granicy wydatków osobistych i kosztów firmowych. W bukiety powinny jednak wyposażyć się także spółki.

23.08.2023